Xếp lương công chức đã có thời gian đóng BHXH bắt buộc khi được tuyển dụng

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
05/07/2020 12:15 PM

Hiện nay, việc xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc khi được tuyển dụng công chức được hướng dẫn tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP, Thông tư 03/2019/TT-BNV và các văn bản liên quan.

xếp lương công chức đã có thời gian đóng BHXH bắt buộc

Xếp lương với công chức đã có thời gian đóng BHXH bắt buộc khi được tuyển dụng (Ảnh minh họa)

Theo quy định tại Khoản 11 Điều 1 Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi Điều 19 Nghị định 24/2010/NĐ-CP:

"4. Trường hợp người được tuyển dụng, tiếp nhận vào công chức theo quy định tại Nghị định này được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm thì thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trước ngày tuyển dụng, tiếp nhận vào công chức (nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn) được tính để làm căn cứ xếp ngạch, bậc lương phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng.”

Theo Khoản 4 Điều 1 Thông tư 03/2019/TT-BNV sửa đổi, bổ sung Điều 11 Thông tư 13/2010/TT-BNV, việc xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc khi được tuyển dụng được hướng dẫn như sau:

- Việc xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc khi được tuyển dụng, thực hiện theo quy định tại Thông tư 79/2005/TT-BNV; Thông tư 13/2018/TT-BNV sửa đổi Khoản 8 Mục III Thông tư 79/2005/TT-BNV; Thông tư 02/2007/TT-BNV hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức và các văn bản khác có liên quan.

- Cơ quan quản lý công chức quyết định theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền để có ý kiến trước khi quyết định việc xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc khi được tuyển dụng theo quy định của pháp luật.

Như vậy, trường hợp người được tuyển dụng vào công chức được bố trí việc làm đúng theo ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm thì thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc được tính để làm căn cứ xếp ngạch, bậc lương phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 18,205

Bài viết về

Cán bộ, công chức, viên chức

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn