Tổng hợp VB kế hoạch cắt giảm quy định kinh doanh 2020 của các Bộ, ngành

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
30/07/2020 10:45 AM

Thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 12/5/2020, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ ban hành Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020.

Tổng hợp VB kế hoạch cắt giảm quy định kinh doanh 2020
của các Bộ, ngành

Cắt giảm quy định kinh doanh

Kế hoạch cắt giảm quy định kinh doanh năm 2020 (Ảnh minh họa)

- Bộ Tư pháp:

Quyết định 1564/QĐ-BTP ngày 13/7/2020 ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP về chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 và Kế hoạch về cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020;

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Quyết định 1805/QĐ-BVHTTDL ngày 30/6/2020 ban hành Kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Quyết định 1322/QĐ-BTNMT ngày 16/6/2020 về Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 thuộc chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- BHXH Việt Nam:

Kế hoạch 1829/KH-BHXH ngày 10/6/2020 thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025;

- Bộ Xây dựng:

Quyết định 724/QĐ-BXD ngày 02/6/2020 về Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2020;

- Bộ Nội vụ:

Kế hoạch 2722/KH-BNV ngày 30/5/2020 về cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của Bộ Nội vụ. (Xem chi tiết Kế hoạch của Bộ Nội vụ tại đây);

- Bộ Giáo dục và Đào tạo:

Quyết định 1400/QĐ-BGDĐT ngày 29/5/2020 về Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Ngân hàng Nhà nước:

Quyết định 1018/QĐ-NHNN ngày 28/5/2020 về Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Bộ Giao thông vận tải:

Quyết định 1034/QĐ-BGTVT ngày 27/5/2020 về kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải.

THƯ VIN PHÁP LUT sẽ tiếp tục cập nhật các văn bản về kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 của các Bộ, ngành.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 8,405

Bài viết về

lĩnh vực Đầu tư

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn