Bảng lương của cán bộ cấp xã áp dụng từ ngày 01/7/2019

16/08/2019 14:55 PM

Từ ngày 01/7/2019, bảng lương của cán bộ cấp xã được thực hiện như sau:

1. Đối với cán bộ cấp xã có trình độ sơ cấp hoặc chưa đào tạo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ được thực theo File đính kèm bên dưới.

Bảng lương của cán bộ cấp xã có trình độ sơ cấp
hoặc chưa đào tạo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

Cán bộ xã

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

2. Cán bộ cấp xã đã tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên thực hiện xếp lương như công chức hành chính quy định tại bảng lương số 2 (Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

3. Cán bộ cấp xã là người đang hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp mất sức lao động, ngoài lương hưu hoặc trợ cấp mất sức lao động hiện hưởng, hàng tháng được hưởng một khoản phụ cấp bằng 100% mức lương bậc 1 của chức danh hiện đảm nhiệm theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 Nghị định 92/2009/NĐ-CP và không phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Sau thời gian đủ 5 năm, nếu hoàn thành nhiệm vụ được giao và không bị kỷ luật trong suốt thời gian này thì được hưởng 100% mức lương bậc 2 của chức danh đảm nhiệm.

Nội dung nêu trên được căn cứ vào Nghị định 92/2009/NĐ-CP, Nghị định 34/2019/NĐ-CP, Nghị định 204/2004/NĐ-CP, Nghị định 38/2019/NĐ-CP.

Hữu Phạm

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 8,647

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn