Nghị quyết 05/NQ-HĐLSTQ: Phí thành viên Liên đoàn Luật sư, Đoàn Luật sư năm 2023

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Võ Ngọc Nhi
27/12/2022 17:34 PM

Xin hỏi là chi phí thành viên Đoàn Luật sư thay đổi thế nào vào năm 2023? - Huỳnh Thi (Thanh Hóa)

Nghị quyết 05/NQ-HĐLSTQ: Phí thành viên Liên đoàn Luật sư, Đoàn Luật sư năm 2023

Nghị quyết 05/NQ-HĐLSTQ: Phí thành viên Liên đoàn Luật sư, Đoàn Luật sư năm 2023

Nghị quyết 05/NQ-HĐLSTQ năm 2022

1. Mức phí thành viên Liên đoàn Luật sư từ 01/01/2023

Căn cứ Điều 2 Nghị quyết 05/NQ-HĐLSTQ năm 2022 quy định về phí thành viên như sau:

- Luật sư phải đóng phí thành viên của Liên đoàn Luật sư Việt Nam và phí thành viên của Đoàn Luật sư theo quy định của Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

+ Mức phí thành viên của Liên đoàn Luật sư Việt Nam là 100.000 đồng/người/tháng;

+ Mức phí thành viên của Đoàn Luật sư là 150.000 đồng/người/tháng.

(So với Nghị quyết 05/NQ-HĐLSTQ năm 2015, mức phí là 200.000 đồng/người/tháng).

Nghị quyết 05/NQ-HĐLSTQ năm 2015

- Hình thức đóng phí:

+ Luật sư đóng phí thành viên của Liên đoàn Luật sư Việt Nam bằng hình thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của Liên đoàn Luật sư Việt Nam do Văn phòng Liên đoàn Luật sư Việt Nam thông báo hoặc

Nộp trực tiếp tại Văn phòng Liên đoàn Luật sư Việt Nam hoặc Cơ quan đại diện của Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Luật sư đóng phí thành viên của Đoàn Luật sư bằng hình thức nộp trực tiếp tại Văn phòng Đoàn Luật sư hoặc chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của Đoàn Luật sư do Đoàn Luật sư thông báo.

- Thời điểm đóng phí:

Luật sư đóng phí 06 tháng/lần để giúp cho việc quản lý, thống kê và niêm yết danh sách đóng phí cho thống nhất.

Việc đóng phí thành viên được hoàn thành chậm nhất vào ngày cuối cùng của kỳ đóng phí (ngày 30/6 dương lịch và ngày 31/12 dương lịch trong năm đóng phí).

2. Thẩm quyền quy định mức phí thành viên của Liên đoàn Luật sư, Đoàn Luật sư

Tại khoản 5 Điều 7 Quyết định 875/QĐ-TTg năm 2022 quy định về thẩm quyền quy định mức phí thành viên của Liên đoàn Luật sư, Đoàn Luật sư như sau:

Hội đồng Luật sư toàn quốc có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

- Ban hành Bộ Quy tắc Đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam;

- Quyết định những chủ trương, biện pháp nhằm thực hiện nghị quyết và các quyết định của Đại hội đại biểu Luật sư toàn quốc;

- Thông qua báo cáo công tác, báo cáo tài chính và chương trình hoạt động hằng năm của Liên đoàn;

- Hướng dẫn việc bầu đại biểu tham dự Đại hội, chuẩn bị các văn kiện, quy trình đề cử, ứng cử, lập danh sách ứng cử viên và các vấn đề chi tiết liên quan đến việc bầu cử Hội đồng Luật sư toàn quốc, Ban Thường vụ Liên đoàn, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam;

Hướng dẫn bầu hoặc phê chuẩn Tổng Thư ký;

Giới thiệu luật sư vào danh sách ứng cử viên bầu vào Hội đồng Luật sư toàn quốc, Ban Thường vụ Liên đoàn, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhiệm kỳ mới;

- Quyết định số lượng Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn, Phó Chủ tịch;

Bầu Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn, các Phó Chủ tịch;

Bầu hoặc phê chuẩn Tổng Thư ký của Liên đoàn;

Miễn nhiệm, bãi nhiệm Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký, Ủy viên Hội đồng Luật sư toàn quốc;

- Quyết định việc triệu tập Đại hội đại biểu Luật sư toàn quốc;

- Quy định khung phí tập sự hành nghề luật sư, khung phí gia nhập Đoàn Luật sư, mức phí thành viên;

- Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Điều lệ này hoặc do Đại hội đại biểu Luật sư toàn quốc giao.

5. Miễn, giảm phí thành viên

Căn cứ Điều 5 Nghị quyết 05/NQ-HĐLSTQ năm 2022 quy định về miễn, giảm phí thành viên như sau:

- Luật sư thành viên từ đủ 75 tuổi trở lên được miễn phí thành viên.

- Luật sư thành viên vì lý do sức khỏe, bệnh tật, có hồ sơ bệnh án, không thể tham gia hoạt động hành nghề luật sư và có đơn xin miễn hoặc giảm phí thành viên có thể được xem xét miễn, giảm phí thành viên của Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Đoàn Luật sư.

- Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tiếp nhận đơn xin miễn, giảm phí thành viên, xem xét đối với từng trường hợp cụ thể để quyết định miễn, giảm phí thành viên Đoàn Luật sư và đề nghị Thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam chấp thuận đối với phí thành viên Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Nghị quyết 05/NQ-HĐLSTQ có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 13,436

Bài viết về

Luật sư

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn