Phí tập sự hành nghề Luật sư, gia nhập Đoàn Luật sư từ 01/01/2023

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
27/12/2022 16:21 PM

Từ ngày 01/01/2023, mức phí tập sự hành nghề luật sư, gia nhập đoàn luật sự, phí thành viên Đoàn Luật sư là bao nhiêu? – Bảo An (TPHCM).

Phí tập sự hành nghề Luật sư, gia nhập Đoàn Luật sư từ 01/01/2023

Phí tập sự hành nghề Luật sư, gia nhập Đoàn Luật sư từ 01/01/2023

Phí tập sự hành nghề Luật sư, gia nhập Đoàn Luật sư từ 01/01/2023

Hội đồng Luật sư toàn quốc thông qua Nghị quyết 05/NQ-HĐLSTQ ngày 28/8/2022 về mức phí thành viên; khung phí tập sự hành nghề luật sư; khung phí gia nhập Đoàn Luật sư và các trường hợp miễn, giảm phí thành viên.

Nghị quyết 05/NQ-HĐLSTQ

Phí tập sự hành nghề luật sư

Khi đăng kí tập sự hành nghề luật sư, người tập sự hành nghề luật sư nộp một khoản phí cho Đoàn Luật sư.

Mức phí tập sự hành nghề luật sư cao nhất không quá 5.000.000 đồng/người (năm triệu đồng/người).

Hội nghị luật sư của Đoàn Luật sư căn cứ khung phí tập sự hành nghề luật sư nêu trên quyết định mức phí cụ thể của Đoàn Luật sư.

Phí gia nhập Đoàn Luật sư

Người được gia nhập Đoàn Luật sư nộp một khoản phí gia nhập cho Đoàn Luật sư.

Mức phí gia nhập Đoàn Luật sư cao nhất không quá 10.000.000 đồng/người (mười triệu đồng/người).

Hội nghị luật sư của Đoàn Luật sư căn cứ quy định về khung phí nêu trên quyết định mức phí gia nhập cho phù hợp với điều kiện cụ thể, thực tế của Đoàn Luật sư.

Phí thành viên của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn Luật sư

- Luật sư phải đóng phí thành viên của Liên đoàn Luật sư Việt Nam và phí thành viên của Đoàn Luật sư theo quy định của Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Mức phí thành viên của Liên đoàn Luật sư Việt Nam là 100.000 đồng/người/tháng (một trăm nghìn đồng/người/tháng).

Mức phí thành viên của Đoàn Luật sư là 150.000 đồng/người/tháng (một trăm năm mươi nghìn đồng/người/tháng).

- Luật sư đóng phí thành viên của Liên đoàn Luật sư Việt Nam bằng hình thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của Liên đoàn Luật sư Việt Nam do Văn phòng Liên đoàn Luật sư Việt Nam thông báo hoặc nộp trực tiếp tại Văn phòng Liên đoàn Luật sư Việt Nam hoặc Cơ quan đại diện của Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại TPHCM.

Luật sư đóng phí thành viên của Đoàn Luật sư bằng hình thức nộp trực tiếp tại Văn phòng Đoàn Luật sư hoặc chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của Đoàn Luật sư do Đoàn Luật sư thông báo.

- Luật sư đóng phí 06 tháng/lần để giúp cho việc quản lý, thống kê và niêm yết danh sách đóng phí cho thống nhất.

Việc đóng phí thành viên được hoàn thành chậm nhất vào ngày cuối cùng của kì đóng phí (ngày 30 tháng 6 dương lịch và ngày 31 tháng 12 dương lịch trong năm đóng phí).

Luật sư đóng phí thành viên Liên đoàn Luật sư Việt Nam bắt đầu từ ngày 01/01/2023.

Các Luật sư còn chưa nộp phí thành viên từ ngày 31/12/2021 trở về trước tiếp tục nộp về Đoàn Luật sư theo Nghị quyết 05/NQ-HĐLSTQ ngày 14/12/2015. Mức phí thành viên là 200.000 đồng/người/tháng.

Theo Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam thì Ban Chủ nhiệm, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư có trách nhiệm rà soát, đôn đốc các luật sư thành viên Đoàn mình đóng phí thành viên Liên đoàn và phí thành viên Đoàn Luật sư.

Định kỳ 06 tháng, Liên đoàn Luật sư Việt Nam phối hợp với Đoàn Luật sư thông báo công khai trên Trang thông tin điện tử của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Tạp chí Luật sư Việt Nam và Trang thông tin điện tử của Đoàn Luật sư danh sách luật sư đã nộp phí và luật sư chưa nộp phí thành viên Liên đoàn Luật sư Việt Nam và phí thành viên Đoàn Luật sư.

Định kỳ 06 tháng, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tổng hợp danh sách các luật sư thành viên chưa đóng phí thành viên Liên đoàn, thành viên Đoàn Luật sư và thông báo cho luật sư thành viên; gửi Liên đoàn Luật sư Việt Nam danh sách các luật sư chưa đóng phí thành viên Liên đoàn và phí thành viên Đoàn Luật sư từ 06 tháng trở lên chậm nhất vào ngày 31 tháng 01 và 31 tháng 7 hằng năm.

Trường hợp được miễn, giảm phí thành viên Liên đoàn Luật sư, Đoàn Luật sư

Luật sư từ đủ 75 tuổi trở lên được miễn phí thành viên.

Luật sư thành viên vì lý do sức khỏe, bệnh tật, có hồ sơ bệnh án, không thể tham gia hoạt động hành nghề và có đơn xin miễn hoặc giảm phí thành viên thì có thể được xem xét miễn, giảm phí thành viên Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Đoàn Luật sư.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 18,063

Bài viết về

Luật sư

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn