Chính sách mới >> Tài chính 22/03/2024 11:45 AM

CHÚ Ý: Hạn chót nộp hồ sơ giảm tiền thuê đất theo Quyết định 25/2023/QĐ-TTg

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
22/03/2024 11:45 AM

Xin hỏi hạn chót nộp hồ sơ giảm tiền thuê đất của năm 2023 theo Quyết định 25/2023/QĐ-TTg là khi nào? - Bích Thủy (TPHCM)

Hạn chót nộp hồ sơ giảm tiền thuê đất của năm 2023

Hạn chót nộp hồ sơ giảm tiền thuê đất của năm 2023 (Hình từ internet)

Hạn chót nộp hồ sơ giảm tiền thuê đất của năm 2023 theo Quyết định 25/2023/QĐ-TTg

Ngày 03/10/2023, Thủ tướng ban hành Quyết định 25/2023/QĐ-TTg giảm tiền thuê đất của năm 2023.

Trong đó, tại Điều 2 Quyết định 25/2023/QĐ-TTg quy định về đối tượng giảm tiền thuê đất là tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hàng năm.

Tại Điều 3 Quyết định 25/2023/QĐ-TTg quy định về mức giảm tiền thuê đất: Giảm 30% tiền thuê đất phải nộp (phát sinh thu) của năm 2023.

Tại Điều 5 Quyết định 25/2023/QĐ-TTg quy định về thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là ngày 31/3/2024, quá thời hạn nêu trên người thuê đất nộp hồ sơ không được giảm tiền thuê đất theo quy định tại Quyết định.

Từ các quy định nêu trên, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuê đất rà soát, xác định đối tượng giảm tiền thuê đất theo quy định tại Điều 2 Quyết định 25/2023/QĐ-TTg và nhanh chóng nộp hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất đến cơ quan thuế (Chi cục Thuế nơi có điểm đất thuê) trước ngày 01/4/2024 để được giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2023 theo quy định tại Quyết định 25/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Như vậy, hạn chót nộp hồ sơ giảm tiền thuê đất của năm 2023 là ngày 31/3/2024.

Hồ sơ giảm tiền thuê đất của năm 2023

Theo Quyết định 25/2023/QĐ-TTg, hồ sơ giảm tiền thuê đất của năm 2023 bao gồm:

(1) Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2023 của người thuê đất theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 25/2023/QĐ-TTg.

Mẫu giấy đề nghị giảm tiền thuê đất của năm 2023

Người thuê đất chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của thông tin và đề nghị giảm tiền thuê đất của mình, đảm bảo đúng đối tượng được giảm tiền thuê đất theo quy định tại Quyết định 25/2023/QĐ-TTg.

(2) Quyết định cho thuê đất hoặc Hợp đồng thuê đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao).

Trình tự, thủ tục giảm tiền thuê đất của năm 2023

1. Người thuê đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất (bằng một trong các phương thức: Trực tiếp, điện tử, bưu chính) cho cơ quan thuế quản lý thu tiền thuê đất, Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, cơ quan khác theo quy định của pháp luật về quản lý thuế kể từ thời điểm Quyết định 25/2023/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/3/2024. Không áp dụng giảm tiền thuê đất theo quy định tại Quyết định này đối với trường hợp người thuê đất nộp hồ sơ sau ngày 31/3/2024.

2. Căn cứ hồ sơ giảm tiền thuê đất do người thuê đất nộp theo quy định khoản 1 Điều 5 Quyết định 25/2023/QĐ-TTg; không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Điều 4 Quyết định 25/2023/QĐ-TTg, cơ quan có thẩm quyền xác định số tiền thuê đất được giảm và ban hành Quyết định giảm tiền thuê đất theo quy định tại pháp luật về thu tiền thuê đất và pháp luật về quản lý thuế.

3. Trường hợp người thuê đất đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định giảm tiền thuê đất theo quy định của Quyết định này nhưng sau đó cơ quan quản lý nhà nước phát hiện qua thanh tra, kiểm tra việc người thuê đất không thuộc trường hợp được giảm tiền thuê đất theo quy định tại Quyết định 25/2023/QĐ-TTg thì người thuê đất phải hoàn trả ngân sách nhà nước số tiền thuê đất đã được giảm và tiền chậm nộp tính trên số tiền được giảm theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

4. Trường hợp người thuê đất đã nộp tiền thuê đất của năm 2023 mà sau khi cơ quan có thẩm quyền xác định và quyết định giảm tiền thuê đất có phát sinh thừa tiền thuê đất thì được trừ số tiền đã nộp thừa vào tiền thuê đất của kỳ sau hoặc năm tiếp theo theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan; trường hợp không còn kỳ phải nộp tiền thuê đất tiếp theo thì thực hiện bù trừ hoặc hoàn trả số tiền nộp thừa theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan.

Chính sách giảm tiền thuê đất qua các năm

Để góp phần hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19, Thủ tướng đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ, trong đó có chính sách giảm tiền thuê đất, cụ thể:

Quyết định 25/2023/QĐ-TTg về giảm tiền thuê đất của năm 2023 do Thủ tướng Chính phủ ban hành, có hiệu lực từ ngày 20/11/2023.

Quyết định 01/2023/QĐ-TTg về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành, có hiệu lực từ ngày 31/01/2024.

Quyết định 27/2021/QĐ-TTg về giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành, có hiệu lực từ ngày 25/9/2021.

Quyết định 22/2020/QĐ-TTg về giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành, có hiệu lực từ ngày 10/8/2020.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,177

Bài viết về

lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn