Chính sách mới >> Tài chính 05/01/2021 16:12 PM

Từ 31/3/2021, dừng phát hành thẻ từ ATM, thay bằng thẻ chip

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
05/01/2021 16:12 PM

Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 22/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 19/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng.

Từ 31/3/2021, dừng phát hành thẻ từ ATM, thay bằng thẻ chip

T 31/3/2021, dừng phát hành thẻ từ ATM, thay bằng thẻ chip (Ảnh minh họa)

Theo đó, sửa đổi quy định về lộ trình chuyển đổi thẻ từ ATM sang thẻ chip như sau:

- Đối với tổ chức thanh toán thẻ: Đến ngày 31/12/2021, 100% ATM và thiết bị chấp nhận thẻ tại điểm bán đang hoạt động tại Việt Nam của tổ chức thanh toán thẻ tuân thủ Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa.

Trước đó, đặt lộ trình đến 31/12/2020 (khoản 2 Điều 27a Thông tư 19/2016/TT-NHNN (được bổ sung bởi khoản 5 Điều 1 Thông tư 41/2018/TT-NHNN)).

- Đối với tổ chức phát hành thẻ: Từ ngày 31/3/2021, các tổ chức phát hành thẻ thực hiện phát hành thẻ có BIN do Ngân hàng Nhà nước cấp phải tuân thủ Tiêu chuẩn về thẻ chip nội địa.

(Nội dung tại khoản 4 được bổ sung vào Điều 27b Thông tư 19/2016/TT-NHNN (được bổ sung bởi khoản 5 Điều 1 Thông tư 41/2018/TT-NHNN)).

Như vậy, từ ngày 31/3/2021, sẽ dừng phát hành thẻ từ ATM, thay bằng thẻ chip.

Mã tổ chức phát hành thẻ (Bank Identification Number - viết tắt là BIN) là một dãy chữ số bao gồm: BIN xác định tổ chức phát hành thẻ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước tại Quy chế cấp, sử dụng và quản lý mã tổ chức phát hành thẻ ngân hàng, BIN do TCTQT cấp và BIN của quốc gia khác. Trường hợp thẻ có BIN do tổ chức thẻ quốc tế cấp hoặc thẻ có BIN của quốc gia khác, việc cấp, sử dụng và quản lý BIN được thực hiện theo quy định của tổ chức thẻ quốc tế hoặc quốc gia cấp BIN đó. (khoản 23 Điều 3 Thông tư 19/2016/TT-NHNN)

Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa là Bộ Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 01:2018/NHNNVN về Các yêu cầu kỹ thuật thẻ thanh toán nội địa công nghệ chip tiếp xúc tại Việt Nam và TCCS 02:2018/NHNNVN về Các yêu cầu kỹ thuật thẻ thanh toán nội địa công nghệ chip không tiếp xúc tại Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước công bố theo Quyết định 1927/QĐ-NHNN ngày 05/10/2018. (khoản 26 Điều 3 Thông tư 19/2016/TT-NHNN)

Thông tư 22/2020/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 16/02/2021, riêng quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư 22/2020/TT-NHNN  có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 10,273

Bài viết về

lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn