Chính sách mới >> Tài chính 19/12/2019 16:45 PM

Bãi bỏ 31 thủ tục hành chính lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp

19/12/2019 16:45 PM

Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 2623/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, bãi bỏ 31 thủ tục hành chính lĩnh vực doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính đã được công bố tại Quyết định 2070/QĐ-BTC, đơn cử như:

- Thủ tục hành chính cấp trung ương:

+ Thủ tục báo cáo định kỳ tại Trung Ương có số hồ sơ B-BTC-287115-TT;

+ Thủ tục lập, tổng hợp, giao và phân bổ dự toán hỗ trợ kinh phí đối với các tổ chức, đơn vị trực thuộc các Bộ, ngành có số hồ sơ B-BTC-287012-TT;

+ Thủ tục bổ sung vốn điều lệ cho các Công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con từ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các Công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con tại Trung Ương có số hồ sơ B-BTC-287108-TT.

- Thủ tục hành chính cấp tỉnh:

+ Thủ tục đề nghị hỗ trợ tiền thuê đất, thuê mặt nước có số hồ sơ B-BTC-287403-TT;

+ Thủ tục báo cáo định kỳ tại địa phương có số hồ sơ B-BTC-287010-TT;

+ Thủ tục tạm ứng kinh phí đào tạo nguồn nhân lực có số hồ sơ B-BTC-287125-TT;

+ Thủ tục thanh toán kinh phí hỗ trợ phát triển thị trường có số hồ sơ B-BTC-287128-TT;

+ Thủ tục tạm ứng kinh phí hỗ trợ hạng mục xây dựng cơ bản có số hồ sơ B-BTC-287141-TT.

Quyết định 2623/QĐ-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2019.

Tường Vy

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,309

Bài viết về

lĩnh vực Doanh nghiệp

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn