Chính sách mới >> Tài chính 22/10/2019 14:17 PM

Hoàn thuế giá trị gia tăng với dự án đầu tư

22/10/2019 14:17 PM

Tổng cục Thuế vừa có Công văn 4158/TCT-CS hướng dẫn hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Cụ thể, tại Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế quy định:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều theo Luật số 31/2013/QH13:

...

3. Khoản 1 và Khoản 2 Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.

Trường hợp cơ sở kinh doanh đã đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ và có số thuế còn lại từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng...".

Căn cứ quy định tại điểm 2 khoảng 6 Điều 1 Nghị định 100/2016/NĐ-CP sửa đổi Điều 10 Nghị định 209/2013/NĐ-CP về việc hoàn thuế GTGT với dự án đầu tư.

Căn cứ quy định tại điểm 2, điểm 3 khoản 3 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC sửa đổi Điều 18 Thông tư 219/2013/TT-BTC về hoàn thuế GTGT với dự án đầu tư.

Căn cứ quy định, hướng dẫn nêu trên:

"Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư" và "Cơ sở kinh doanh đang hoạt động có dự án đầu tư mới khác tỉnh, thành phố" đang trong giai đoạn đầu tư, nếu có số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ và có số thuế còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT theo quy định.

Như vậy, đối với dự án đầu tư thì số thuế GTGT được hoàn là số thuế GTGT của dự án đầu tư phát sinh trong giai đoạn đầu tư.

Đối với trường hợp "cơ sở kinh doanh hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư mở rộng" và "cơ sở kinh doanh hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư cùng tỉnh, thành phố với nơi đóng trụ sở chính", thực hiện Kết luận của Kiểm toán Nhà nước, Tổng cục Thuế đang báo cáo cấo có thẩm quyền để xem xét xử lý theo quy định.

Xem chi tiết nội dung Công văn 4158/TCT-CS ngày 14/10/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 8,099

Bài viết về

lĩnh vực Đầu tư

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn