Chính sách mới >> Tài chính 13/09/2019 14:29 PM

04 loại tài khoản tiền gửi của Kho bạc nhà nước mở tại ngân hàng

13/09/2019 14:29 PM

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 58/2019/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước (KBNN) mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và các ngân hàng thương mại (NHTM).

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, tài khoản của KBNN mở tại NHNN và các NHTM là tài khoản tiền gửi không kỳ hạn và bao gồm 04 loại tài khoản sau:

- Tài khoản thanh toán tổng hợp.

- Tài khoản chuyên thu tổng hợp.

- Tài khoản thanh toán.

- Tài khoản chuyên thu.

Trong đó, KBNN Trung ương được mở các loại tài khoản sau:

- Tài khoản thanh toán tổng hợp bằng VND và bằng ngoại tệ tại Sở Giao dịch NHNN Việt Nam;

- Tài khoản thanh toán tổng hợp (bằng VND và bằng ngoại tệ) tại trụ sở chính của các hệ thống NHTM đã triển khai thanh toán song phương điện tử với KBNN;

- Tài khoản chuyên thu bằng VND tại trụ sở chính của các hệ thống NHTM đã triển khai thanh toán song phương điện tử với KBNN (đối với các hệ thống NHTM chỉ thực hiện thu ngân sách nhà nước).

Thông tư 58/2019/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2019.

Kim Hằng

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 9,530

Bài viết về

lĩnh vực Tài chính nhà nước

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn