Chính sách mới >> Tài chính 18/02/2019 09:42 AM

Danh sách biểu mẫu để NLĐ thực hiện quyết toán thuế TNCN 2018

18/02/2019 09:42 AM

Chị Nguyễn Ai Lan (Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh) có thắc mắc: “THƯ VIỆN PHÁP LUẬT vui lòng cho chúng tôi biết danh sách biểu mẫu cần có để người lao động thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2018. Tôi cảm ơn!”

File word biểu mẫu để NLĐ thực hiện quyết toán thuế TNCN 2018

Quyết toán thuế 2018

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin được giải đáp như sau:

Người lao động có thể thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2018 bằng cách tự làm quyết toán thuế TNCN trực tiếp cho cơ quan thuế hoặc ủy quyển cho doanh nghiệp quyết toán thuế TNCN (nếu đủ điều kiện).

A. Tự làm quyết toán thuế TNCN

1. Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN.

2. Bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN (nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc).

3. Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có). Cá nhân cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trên bản chụp đó.

4. Bản chụp các hóa đơn chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (nếu có).

5. Trường hợp cá nhân nhận thu thập từ các tổ chức Quốc tế, Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu thập từ nước ngoài phải có tài liệu chứng minh về số tiền đã chi trả của đơn vị, tổ chức trả thu thập ở nước ngoài.

B. Ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán thuế TNCN

Người lao động làm Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN.

Điều 16. Khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân_Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BTC ngày 09/5/2018 hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế; Luật quản lý thuế sửa đổiNghị định 83/2013/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

...

2. Khai thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công

 

a) Nguyên tắc khai thuế

...

a.4) Ủy quyền quyết toán thuế

a.4.1) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay trong các trường hợp sau:

- Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm.

- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10% mà không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

- Cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới trong trường hợp tổ chức cũ thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp. Cuối năm người lao động có ủy quyền quyết toán thuế thì tổ chức mới phải thu lại chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do tổ chức cũ đã cấp cho người lao động (nếu có) để làm căn cứ tổng hợp thu nhập, số thuế đã khấu trừ và quyết toán thuế thay cho người lao động.

a.4.2) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập chỉ thực hiện quyết toán thuế thay cho cá nhân đối với phần thu nhập từ tiền lương, tiền công mà cá nhân nhận được từ tổ chức, cá nhân trả thu nhập. Trường hợp tổ chức chi trả sau khi thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp và thực hiện quyết toán thuế theo ủy quyền của người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ sang thì tổ chức mới có trách nhiệm quyết toán thuế đối với cả phần thu nhập do tổ chức cũ chi trả.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 12,554

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn