Chính sách mới >> Tài chính 18/01/2019 15:12 PM

Lưu ý về xác định TN chịu thuế khi quyết toán thuế TNCN 2018

18/01/2019 15:12 PM

Ngày 08/11/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4389/TCT-TNCN giải đáp vướng mắc chính sách thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Thuế thu nhập cá nhân

Đáng chú ý là Tổng cục Thuế có một số lưu ý về việc xác định thu nhập chịu thuế khi quyết toán thuế TNCN.

Theo đó, căn cứ vào tiết a.3, khoản 3, Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC thì người lao động cần lưu ý một số nội dung sau khi thực hiện quyết toán thuế TNCN 2018:

- Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên mà có thêm thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế tại nguồn theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu thì không quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

- Trường hợp cá nhân trong năm có thu nhập không quá 120 triệu đồng/năm nhưng có thu nhập dưới 2 triệu chưa được khấu trừ thuế tại nguồn theo tỷ lệ 10 % thì khoản thu nhập này được tính vào thu nhập chịu thuế khi quyết toán thuế. Trong trường hợp này, cá nhân có thu nhập phải tự đi quyết toán thuế với cơ quan thuế theo quy định.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 10,550

Bài viết về

lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn