Nguyên nhân công an quân đội không bị cắt phụ cấp thâm niên nghề khi cải cách tiền lương từ 01/7/2024

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Hồ Quốc Tuấn
15/05/2024 22:12 PM

Xin cho tôi hỏi nguyên nhân công an quân đội không bị cắt phụ cấp thâm niên nghề khi cải cách tiền lương là gì? - Minh Nhật (Khánh Hòa)

Nguyên nhân công an quân đội không bị cắt phụ cấp thâm niên nghề khi cải cách tiền lương từ 01/7/2024

Nguyên nhân công an quân đội không bị cắt phụ cấp thâm niên nghề khi cải cách tiền lương từ 01/7/2024 (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Nguyên nhân công an quân đội không bị cắt phụ cấp thâm niên nghề khi cải cách tiền lương từ 01/7/2024

Căn cứ Nghị quyết 104/2023/QH15, từ ngày 01/7/2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (Nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương bảo đảm từ nguồn cải cách tiền lương tích lũy của ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và một phần bố trí trong dự toán chi cân đối ngân sách nhà nước); điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở.

Theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018, sẽ sắp xếp lại các chế độ phụ cấp hiện hành, bảo đảm tổng quỹ phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương. Bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề (trừ quân đội, công an, cơ yếu để bảo đảm tương quan tiền lương với cán bộ, công chức); phụ cấp chức vụ lãnh đạo (do các chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị thực hiện xếp lương chức vụ); phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội; phụ cấp công vụ (do đã đưa vào trong mức lương cơ bản); phụ cấp độc hại, nguy hiểm (do đã đưa điều kiện lao động có yếu tố độc hại, nguy hiểm vào phụ cấp theo nghề).

Như vậy, quân đội, công an và cơ yếu sẽ không bị cắt phụ cấp thâm niên nghề khi cải cách tiền lương từ 01/7/2024.

Nguyên nhân 03 đối tượng này vẫn không bị cắt phụ cấp thâm niên nghề là để bảo đảm tương quan tiền lương với cán bộ, công chức.

03 bảng lương mới của công an quân đội khi cải cách tiền lương từ 01/7/2024

Theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 thì sẽ xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành; chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng.

Cụ thể, xây dựng 3 bảng lương đối với lực lượng vũ trang, gồm:

- 1 bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an (theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm);

- 1 bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an

- 1 bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an (trong đó giữ tương quan tiền lương của lực lượng vũ trang so với công chức hành chính như hiện nay).

Quy định về phụ cấp thâm niên nghề hiện hành

Cụ thể tại điểm a khoản 8 Điều 6 Nghị định 204/2004/NĐ-CP sửa đổi tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 76/2009/NĐ-CP quy định phụ cấp thâm niên nghề được áp dụng đối với:

- Sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp thuộc quân đội nhân dân;

- Sĩ quan và hạ sĩ quan hưởng lương thuộc công an nhân dân;

- Người làm công tác cơ yếu trong tổ chức cơ yếu;

- Cán bộ, công chức đã được xếp lương theo các ngạch hoặc chức danh chuyên ngành:

+ Hải quan;

+ Tòa án;

+ Kiểm sát;

+ Kiểm toán;

+ Thanh tra;

+ Thi hành án dân sự;

+ Kiểm lâm.

Mức phụ cấp như sau: sau 5 năm (đủ 60 tháng) tại ngũ hoặc làm việc liên tục trong ngành cơ yếu, hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm thì được hưởng phụ cấp thâm niên nghề bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ năm thứ sáu trở đi mỗi năm được tính thêm 1%.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,145

Bài viết về

Cải cách tiền lương

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn