Đề xuất bãi bỏ 05 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giảm tiền thuê đất

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Hồ Quốc Tuấn
04/04/2024 12:01 PM

Xin cho tôi hỏi Bộ Tài chính đề xuất bãi bỏ 05 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giảm tiền thuê đất như thế nào? - Quang Trung (Bình Dương)

Đề xuất bãi bỏ 05 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giảm tiền thuê đất

Đề xuất bãi bỏ 05 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giảm tiền thuê đất (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Đề xuất bãi bỏ 05 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giảm tiền thuê đất

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ.

dự thảo Quyết định​

Bộ Tài chính cho biết, thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016, Nghị định 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, Bộ Tài chính đã thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý công sản do Bộ Tài chính xây dựng thì có 06 Quyết định do Thủ tướng Chính phủ ban hành không còn được áp dụng trên thực tế nhưng chưa có căn cứ pháp lý để xác định hết hiệu lực theo quy định tại pháp luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật nên về nguyên tắc, các văn bản này vẫn được xác định là "còn hiệu lực".

Để bảo đảm tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật và quy định về hiệu lực của văn bản thì việc ban hành văn bản để bãi bỏ toàn bộ 06 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ là cần thiết .

Theo đó, Bộ Tài chính dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật, trong đó bãi bỏ 05 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giảm tiền thuê đất bao gồm:

- Quyết định 2093/QĐ-TTg ngày 23/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất trong năm 2011 và năm 2012 đối với một số tổ chức kinh tế.

- Quyết định 1851/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung đối tượng giảm tiền thuê đất trong/2013 và/2014 đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân mà phải điều chỉnh đơn giá thuê đất theo chính sách trước ngày Nghị định 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ có hiệu lực thi hành.

- Quyết định 22/2020/QĐ-TTg ngày 10/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của/2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ.

- Quyết định 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

- Quyết định 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Đối tượng được giảm tiền thuê đất năm 2023

Theo Điều 2 Quyết định 25/2023/QĐ-TTg quy định đối tượng được giảm tiền thuê đất năm 2023 bao gồm:

Tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hàng năm (sau đây gọi là người thuê đất).

Quy định này áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất không thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất, hết thời hạn được miễn, giảm tiền thuê đất và trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai (Luật Đất đai 2013 và các văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai 2013) và pháp luật khác có liên quan.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 438

Bài viết về

lĩnh vực Đất đai

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn