Mức tiền thưởng huân chương các loại mới nhất 2023

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
25/11/2022 09:00 AM

Xin cho tôi hỏi mức tiền thưởng huân chương các loại từ năm 2023 sẽ thay đổi như thế nào khi lương cơ sở tăng? - Minh Phát (Vĩnh Long)

Mức tiền thưởng huân chương các loại mới nhất 2023

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Nguyên tắc tính thưởng huân chương các loại

- Tiền thưởng cho tập thể, cá nhân được khen thưởng được tính trên cơ sở mức lương cơ sở do Chính phủ quy định đang có hiệu lực vào thời điểm ban hành quyết định công nhận các danh hiệu thi đua, danh hiệu vinh dự Nhà nước hoặc quyết định khen thưởng.

- Tiền thưởng sau khi nhân với hệ số mức lương cơ sở được làm tròn số lên hàng chục ngàn đồng tiền Việt Nam.

(Điều 68 Nghị định 91/2007/NĐ-CP)

2. Mức tiền thưởng huân chương các loại mới nhất 2023

Theo nguyên tắc trên, tiền thưởng cho tập thể, cá nhân được khen thưởng được tính trên cơ sở mức lương cơ sở.

Mức lương cơ sở hiện hành là 1.490.000 đồng/tháng (theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP)

Bên cạnh đó, ngày 11/11/2022, Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

Theo đó, tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng (tăng 20,8% so với mức lương cơ sở hiện hành).

Như vậy, mức tiền thưởng huân chương các loại mới nhất 2023 được quy định như sau:

* Đối với cá nhân

Tên huân chương

Hệ số thưởng

Mức thưởng từ ngày 01/01/2023 đến 30/6/2023

(Đơn vị: đồng)

Mức thưởng từ ngày 01/7/2023

(Đơn vị: đồng)

Huân chương Sao vàng

46,0 lần mức lương cơ sở

68.540.000

82.800.000

Huân chương Hồ Chí Minh

30,5 lần mức lương cơ sở

45.445.000

54.900.000

Huân chương Độc lập hạng nhất, Huân chương Quân công hạng nhất

15,0 lần mức lương cơ sở

22.350.000

27.000.000

Huân chương Độc lập” hạng nhì, Huân chương Quân công hạng nhì

12,5 lần mức lương cơ sở

22.648.000

22.500.000

Huân chương Độc lập hạng ba, Huân chương Quân công hạng ba

10,5 lần mức lương cơ sở

15.645.000

18.900.000

Huân chương Lao động hạng nhất, Huân chương Chiến công hạng nhất

9,0 lần mức lương cơ sở

13.410.000

16.200.000

Huân chương Lao động hạng nhì, Huân chương Chiến công hạng nhì, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì, Huân chương Đại đoàn kết dân tộc

7,5 lần mức lương cơ sở

11.175.000

13.500.000

Huân chương Lao động hạng ba, Huân chương Chiến công hạng ba, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba và Huân chương Dũng cảm

4,5 lần mức lương cơ sở

6.705.000

8.100.000

* Đối với tập thể:

Tập thể được tặng thưởng Huân chương các loại, được tặng thưởng Bằng, Huân chương kèm theo mức tiền thưởng gấp hai lần mức tiền thưởng đối với cá nhân.

Tên huân chương

Mức thưởng từ ngày 01/01/2023 đến 30/6/2023

(Đơn vị: đồng)

Mức thưởng từ ngày 01/7/2023

(Đơn vị: đồng)

Huân chương Sao vàng

137.080.000

164.000.000

Huân chương Hồ Chí Minh

90.890.000

109.800.000

Huân chương Độc lập hạng nhất, Huân chương Quân công hạng nhất

44.700.000

89.400.000

Huân chương Độc lập” hạng nhì, Huân chương Quân công hạng nhì

45.296.000

90.592.000

Huân chương Độc lập hạng ba, Huân chương Quân công hạng ba

31.290.000

62.580.000

Huân chương Lao động hạng nhất, Huân chương Chiến công hạng nhất

26.820.000

53.640.000

Huân chương Lao động hạng nhì, Huân chương Chiến công hạng nhì, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì, Huân chương Đại đoàn kết dân tộc

22.350.000

44.700.000

Huân chương Lao động hạng ba, Huân chương Chiến công hạng ba, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba và Huân chương Dũng cảm

13.410.000

26.820.000

(Điều 70 Nghị định 91/2017/NĐ-CP)

3. Tiêu chuẩn của Huân chương Sao Vàng

3.1. Tiêu chuẩn của Huân chương Sao Vàng đối với cá nhân

“Huân chương Sao vàng” để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân đạt được một trong các tiêu chuẩn sau:

- Có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc đối với đất nước ở một trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn học, nghệ thuật, khoa học, công nghệ, quốc phòng, an ninh, ngoại giao hoặc các lĩnh vực khác;

- Tham gia cách mạng từ năm 1935 về trước, hoạt động liên tục, có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, không phạm khuyết điểm lớn, đã đảm nhiệm một trong các chức vụ: Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ,...;

- Tham gia hoạt động cách mạng trước năm 1945, hoạt động liên tục, có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, không phạm khuyết điểm lớn, đã đảm nhiệm một trong các chức vụ: Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ,..;

- Có quá trình tham gia liên tục trong 02 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, không phạm khuyết điểm lớn, đã đảm nhiệm một trong các chức vụ: Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc được phong quân hàm Đại tướng lực lượng vũ trang nhân dân trước ngày 30 tháng 4 năm 1975;

- Có quá trình công tác liên tục trong kháng chiến chống Mỹ hoặc thời kỳ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, không phạm khuyết điểm lớn, đã đảm nhiệm một trong các chức vụ: Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, 02 nhiệm kỳ (từ 08 đến 10 năm).

3.2. Tiêu chuẩn của Huân chương Sao Vàng đối với cá nhân

“Huân chương Sao vàng” để tặng cho bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng, tổng cục và tương đương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, đạt các tiêu chuẩn sau:

- Đã được tặng thưởng “Huân chương Hồ Chí Minh”, 25 năm tiếp theo liên tục lập được thành tích đặc biệt xuất sắc, có phạm vi ảnh hưởng rộng và có nhân tố mới, mô hình mới tiêu biểu cho cả nước học tập;

- Có bề dày truyền thống, có công lao đóng góp to lớn trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc; nội bộ đoàn kết, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

(Điều 14 Nghị định 91/2017/NĐ-CP)

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 12,284

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn