Thông báo hiệu lực Công ước số 105 về xóa bỏ lao động cưỡng bức

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
02/12/2021 15:43 PM

Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 24/2021/TB-LPQT về hiệu lực Công ước số 105 về xóa bỏ lao động cưỡng bức (Convention No.105 concerning the Abolition of Forced Labour).

Thông báo hiệu lực Công ước số 105 về xóa bỏ lao động cưỡng bức

Thông báo hiệu lực Công ước số 105 về xóa bỏ lao động cưỡng bức (Ảnh minh họa)

Theo đó, Công ước số 105 về xóa bỏ lao động cưỡng bức (Convention No.105 concerning the Abolition of Forced Labour)) thông qua tại Giơ-ne-vơ ngày 25/6/1957, có hiệu lực đối với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 14/7/2021.

Trước đó, ngày 08/6/2020, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 104/2020/QH14 về gia nhập Công ước 105 của Tổ chức Lao động quốc tế về Xóa bỏ lao động cưỡng bức.

Về áp dụng điều ước quốc tế, sẽ áp dụng trực tiếp toàn bộ nội dung của Công ước số 105.

Về tổ chức thực hiện điều ước quốc tế, Nghị quyết giao Thủ tướng Chính phủ chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Công ước số 105, phê duyệt và chỉ đạo các cơ quan, tổ chức có liên quan ở trung ương và địa phương triển khai kế hoạch thực hiện Công ước số 105;

Hoàn thiện hệ thống pháp luật, tuyên truyền, phổ biến kịp thời, đầy đủ nội dung Công ước số 105 và những nội dung liên quan để tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân.

Đồng thời, giao Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành có liên quan hoàn thành thủ tục đối ngoại về việc gia nhập Công ước số 105 và thông báo thời điểm Công ước số 105 có hiệu lực đối với Việt Nam.

Thông báo 24/2021/TB-LPQT được ban hành ngày 20/9/2021.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,198

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn