Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Bộ Nội vụ

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
02/12/2020 08:35 AM

Bộ Nội vụ ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Bộ kèm theo Quyết định 1032/QĐ-BNV ngày 01/12/2020.

Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Bộ Nội vụ

Th thc và k thut trình bày văn bn ca B Ni v (Ảnh minh họa)

Theo đó, quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản như sau:

**Th thc văn bn:

- Văn bản quy phạm pháp luật thể thức thực hiện theo quy định tại Chương V Nghị định 34/2016/NĐ-CP;

- Văn bản hành chính thể thức thực hiện theo quy định tại Điều 8 và Phụ lục I Nghị định 30/2020/NĐ-CP;

Xem thêm: Quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

- Văn bản trao đổi với cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài thể thức văn bản thực hiện theo quy định của pháp luật và theo thông lệ quốc tế.

**K thut trình bày văn bn:

- Văn bản quy phạm pháp luật kỹ thuật trình bày văn bản thực hiện theo quy định tại Mục 2 Chương V Nghị định 34/2016/NĐ-CP;

- Kỹ thuật trình bày văn bản hành chính, quy tắc viết hoa được thực hiện theo quy định tại Phụ lục I, Phụ lục II Nghị định 30/2020/NĐ-CP.

Xem thêm: Các trường hợp bắt buộc viết hoa theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP

Bên cạnh đó, quy định thẩm quyền ký văn bản của Bộ trưởng, Thứ trưởng và Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ thực hiện theo quy định của pháp luật và Quy chế làm việc của Bộ Nội vụ.

Quyết định 1032/QĐ-BNV có hiệu lực từ ngày 01/12/2020 và thay thế Quyết định 394/QĐ-BNV ngày 20/5/2015 và Quyết định 02/QĐ-BNV ngày 01/01/2019.

>>> Xem thêm: Tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đầu tư đang có hiệu lực hiện nay?

Tổng hợp các văn bản pháp luật về lĩnh vực Tài Nguyên - Môi trường đang có hiệu lực thi hành?

 

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 71,467

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn