File word 24 văn bản hợp nhất các Luật, Bộ luật vừa được cập nhật

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
23/11/2020 09:54 AM

Sau đây là 24 văn bản hợp nhất của các Luật, Bộ luật mà THƯ VIỆN PHÁP LUẬT vừa cập nhật được, bao gồm:

File word 24 VBHN các Luật, Bộ luật vừa được cập nhật

File word 24 văn bản hợp nhất các Luật, Bộ luật vừa được cập nhật

File word 24 văn bản hợp nhất các Luật, Bộ luật vừa được cập nhật

- Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 hợp nhất Luật Giám định tư pháp;

- Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 hợp nhất Luật Xây dựng;

- Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 hợp nhất Luật Nhà ở;

- Văn bản hợp nhất 04/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 hợp nhất Luật Phòng, chống thiên tai;

- Văn bản hợp nhất 05/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 hợp nhất Luật Đê điều;

- Văn bản hợp nhất 06/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước;

- Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 hợp nhất Luật Thủy lợi;

- Văn bản hợp nhất 08/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 hợp nhất Bộ luật Tố tụng dân sự;

- Văn bản hợp nhất 09/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 hợp nhất Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ;

- Văn bản hợp nhất 10/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 hợp nhất Luật Tố cáo;

- Văn bản hợp nhất 11/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 hợp nhất Luật Phòng, chống tham nhũng;

- Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 hợp nhất Luật Kinh doanh bất động sản;

- Văn bản hợp nhất 13/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 hợp nhất Luật Bảo vệ môi trường;

- Văn bản hợp nhất 14/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 hợp nhất Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp;

- Văn bản hợp nhất 15/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 hợp nhất Luật Điện ảnh;

- Văn bản hợp nhất 16/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 hợp nhất Luật Quy hoạch đô thị;

- Văn bản hợp nhất 17/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 hợp nhất Luật Đấu thầu;

- Văn bản hợp nhất 18/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 hợp nhất Luật Đầu tư công;

- Văn bản hợp nhất 19/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 hợp nhất Luật Giá;

- Văn bản hợp nhất 20/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 hợp nhất Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

- Văn bản hợp nhất 21/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 hợp nhất Luật Khí tượng thủy văn;

- Văn bản hợp nhất 22/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 hợp nhất Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Văn bản hợp nhất 23/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 hợp nhất Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

- Văn bản hợp nhất 24/VBHN-VPQH ngày 15/07/2020 hợp nhất Luật Tổ chức Quốc hội.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 8,490

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn