Cơ sở xác định cơ cấu ngạch công chức tương ứng vị trí việc làm theo đề xuất của Bộ Nội vụ

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
07/10/2020 16:11 PM

Cơ cấu ngạch công chức của mỗi cơ quan, tổ chức là tỷ lệ phần trăm công chức giữ các ngạch phù hợp với vị trí việc làm và mức độ phức tạp của công việc theo vị trí việc làm.

Dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định cơ cấu ngạch công chức

Bộ Nội vụ đang dự thảo Thông tư hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức.

Đề xuất hướng dẫn xác định cơ cấu ngạch công chức

Đ xut hướng dẫn xác định cơ cấu ngạch công chức (Ảnh minh họa)

Theo đó, cơ sở xác định ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm theo quy định của pháp luật bao gồm:

- Các văn bản quy phạm pháp luật quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức hành chính do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành.

- Chức vụ lãnh đạo, quản lý gắn với yêu cầu vị trí việc làm.

- Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành được giao quản lý từ trung ương đến địa phương theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định 62/2020/NĐ-CP.

- Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên môn dùngchung của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

- Căn cứ số lượng vị trí việc làm được xác định theo Phụ lục số IIIA và Phụ lục số IIIB ban hành kèm theo Nghị định 62/2020/NĐ-CP, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng công chức xây dựng Danh mục ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm theo Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này trình cấp có thẩm quyền phê duyệt vị trí việc làm và tổng hợp chung vào đề nghị vềcơ cấu ngạch công chức để trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ xem xét, quyết định.

Xem chi tiết tại Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,168

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn