Đã cập nhật 10 Luật thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
08/07/2020 16:15 PM

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng gửi đến quý khách hàng danh sách 10 Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

File PDF 10 Luật thông qua tại kỳ họp thứ 9
Quốc hội khóa XIV

10 luật thông qua tại kỳ họp thứ 9 quốc hội khóa XIV

Cập nhật 10 Luật thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

1. Luật Doanh nghiệp 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, với một số điểm nổi bật:

- Thêm đối tượng không được phép thành lập doanh nghiệp (Xem chi tiết tại đây);

- Bỏ quy định về thông báo mẫu dấu doanh nghiệp trước khi sử dụng (Xem chi tiết tại đây);

- Quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông của cổ đông phổ thông (Xem chi tiết tại đây);

- Rút ngắn thời gian báo trước khi tạm ngừng kinh doanh từ 2021 (Xem chi tiết tại đây)

- Tổng hợp điểm mới nổi bật của Luật Doanh nghiệp 2020 (Xem chi tiết tại đây).

2. Luật Đầu tư 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021:

- 08 ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh (Xem chi tiết tại đây);

- 227 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện (Xem chi tiết tại đây);

- Sửa đổi, bổ sung Luật Thuế TNDN về ưu đãi thuế, thời gian miễn, giảm thuế (Xem chi tiết tại đây);

- Các chất ma túy cấm đầu tư kinh doanh (Xem chi tiết tại đây).

3. Luật Xây dựng sửa đổi 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021:

- 09 loại công trình được miễn giấy phép xây dựng từ 2021 (Xem chi tiết tại đây);

- Rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng xuống còn 20 ngày (Xem chi tiết tại đây);

- Xây nhà ở tại nông thôn từ 7 tầng trở lên phải xin giấy phép (Xem chi tiết tại đây);

- Sửa quy định quản lý chi phí đầu tư xây dựng (Xem chi tiết tại đây).

4. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021:

- Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật từ ngày 01/01/2021 (Xem chi tiết tại đây);

- Sửa quy định về thời điểm có hiệu lực của VBQPPL (Xem chi tiết tại đây);

- Mở rộng thẩm quyền ban hành VBQPPL của HĐND, UBND cấp huyện, xã (Xem chi tiết tại đây).

5. Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021:

- Hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND, giữ nguyên Văn phòng UBND cấp tỉnh (Xem chi tiết tại đây);

- 07 tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội (Xem chi tiết tại đây).

6. Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021:

- Chỉ 05 nhóm lĩnh vực đầu tư theo phương thức PPP (Xem chi tiết tại đây);

- Sửa đổi, bổ sung một quy định liên quan đầu tư PPP tại Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu,... (Xem chi tiết tại đây).

7. Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021:

- Viện KSND tối cao có thêm phòng giám định kỹ thuật hình sự (Xem chi tiết tại đây);

- Thêm trường hợp miễn nhiệm giám định viên tư pháp (Xem chi tiết tại đây).

8. Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án 2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

9. Luật Thanh niên 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

10. Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điều sửa đổi 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 15,901

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn