Tăng mạnh tiền lương cho bác sĩ, y sĩ, y tá từ ngày 01/7/2020

24/03/2020 09:15 AM

Từ ngày 01/7/2020, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.490.000 đồng/tháng lên thành 1.600.000 đồng/tháng theo khoản 7 Điều 3 Nghị quyết 86/2019/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Quốc hội (đây là mức tăng lương cơ sở cao nhất trong vòng 8 năm qua).

Toàn văn Bảng lương bác sĩ, y sĩ, y tá từ ngày 01/7/2020

tiền lương của bác sĩ

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Với mức tăng lương cơ sở này thì tiền lương của bác sĩ, y sĩ, y tá tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung) cũng được điều chỉnh tăng lên cho phù hợp. Cụ thể như sau:

1. Bác sĩ cao cấp

Bậc 1: 9.920.000 đồng.

Bậc 2: 10.496.000 đồng.

Bậc 3: 11.072.000 đồng.

Bậc 4: 11.648.000 đồng.

Bậc 5: 12.224.000 đồng.

Bậc 6: 12.800.000 đồng.

2. Bác sĩ chính

Bậc 1: 7.040.000 đồng.

Bậc 2: 7.584.000 đồng.

Bậc 3: 8.128.000 đồng.

Bậc 4: 8.672.000 đồng.

Bậc 5: 9.216.000 đồng.

Bậc 6: 9.760.000 đồng.

Bậc 7: 10.304.000 đồng.

Bậc 8: 10.848.000 đồng.

3. Bác sĩ

Bậc 1: 3.744.000 đồng.

Bậc 2: 4.272.000 đồng.

Bậc 3: 4.800.000 đồng.

Bậc 4: 5.328.000 đồng.

Bậc 5: 5.856.000 đồng.

Bậc 6: 6.384.000 đồng.

Bậc 7: 6.912.000 đồng.

Bậc 8: 7.440.000 đồng.

Bậc 9: 7.968.000 đồng.

4. Y sĩ

Bậc 1: 2.976.000 đồng.

Bậc 2: 3.296.000 đồng.

Bậc 3: 3.616.000 đồng.

Bậc 4: 3.936.000 đồng.

Bậc 5: 4.256.000 đồng.

Bậc 6: 4.576.000 đồng.

Bậc 7: 4.896.000 đồng.

Bậc 8: 5.216.000 đồng.

Bậc 9: 5.536.000 đồng.

Bậc 10: 5.856.000 đồng.

Bậc 11: 6.176.000 đồng.

Bậc 12: 6.496.000 đồng.

5. Y tá cao cấp

Bậc 1: 3.744.000 đồng.

Bậc 2: 4.272.000 đồng.

Bậc 3: 4.800.000 đồng.

Bậc 4: 5.328.000 đồng.

Bậc 5: 5.856.000 đồng.

Bậc 6: 6.384.000 đồng.

Bậc 7: 6.912.000 đồng.

Bậc 8: 7.440.000 đồng.

Bậc 9: 7.968.000 đồng.

6. Y tá chính

Bậc 1: 2.976.000 đồng.

Bậc 2: 3.296.000 đồng.

Bậc 3: 3.616.000 đồng.

Bậc 4: 3.936.000 đồng.

Bậc 5: 4.256.000 đồng.

Bậc 6: 4.576.000 đồng.

Bậc 7: 4.896.000 đồng.

Bậc 8: 5.216.000 đồng.

Bậc 9: 5.536.000 đồng.

Bậc 10: 5.856.000 đồng.

Bậc 11: 6.176.000 đồng.

Bậc 12: 6.496.000 đồng.

7. Y tá

Bậc 1: 2.640.000 đồng.

Bậc 2: 2.928.000 đồng.

Bậc 3: 3.216.000 đồng.

Bậc 4: 3.504.000 đồng.

Bậc 5: 3.792.000 đồng.

Bậc 6: 4.080.000 đồng.

Bậc 7: 4.368.000 đồng.

Bậc 8: 4.656.000 đồng.

Bậc 9: 4.944.000 đồng.

Bậc 10: 5.232.000 đồng.

Bậc 11: 5.520.000 đồng.

Bậc 12: 5.808.000 đồng.

Như vậy, để hiện thực hóa quy định tại khoản 7 Điều 3 Nghị quyết 86 của Quốc hội thì trong thời gian sắp tới Chính phủ sẽ ban hành Nghị định mới hướng dẫn chi tiết về vấn đề này và thay thế cho Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Luật sư Phạm Thanh Hữu, Công ty TNHH THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 134,852

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn