INFOGRAPHIC 08/02/2020 10:31 AM

Tiền lương của bác sĩ áp dụng từ ngày 01/7/2020

08/02/2020 10:31 AM

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật toàn bộ mức lương của bác sĩ áp dụng kể từ ngày 01/7/2020 (đơn vị là Đồng).

tiền lương của bác sĩ

Nội dung nêu trên được căn cứ vào Nghị định 204/2004/NĐ-CPNghị quyết 86/2019/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Hữu Phạm

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 13,669

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn