Lương cơ sở 2020

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giới thiệu các bài viết liên quan đến tiền lương cơ sở năm 2020.

  • Tăng mạnh tiền lương cho bác sĩ, y sĩ, y tá từ ngày 01/7/2020 09:15 | 24/03/2020
  • Từ ngày 01/7/2020, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.490.000 đồng/tháng lên thành 1.600.000 đồng/tháng theo khoản 7 Điều 3 Nghị quyết 86/2019/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Quốc hội (đây là mức tăng lương cơ sở cao nhất trong vòng 8 năm ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn