Luật Nhà ở mới nhất năm 2023 và tổng hợp văn bản hướng dẫn

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diễm My
28/10/2023 18:03 PM

Luật Nhà ở mới nhất đang áp dụng năm 2023 là luật năm nào? Có những văn bản nào hướng dẫn Luật Nhà ở? – Thu Thảo (Hà Nội)

Luật Nhà ở mới nhất năm 2023 và tổng hợp văn bản hướng dẫn

Luật Nhà ở mới nhất năm 2023 và tổng hợp văn bản hướng dẫn (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Luật Nhà ở mới nhất năm 2023

Luật Nhà ở mới nhất năm 2023 là Luật Nhà ở năm 2014, được sửa đổi, bổ sung bởi:

- Luật Kiến trúc 2019.

- Luật Đầu tư 2020.

- Luật Xây dựng sửa đổi 2020.

- Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020.

- Luật sửa đổi Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự 2022.

2. Văn bản hợp nhất Luật Nhà ở mới nhất năm 2023

Văn bản hợp nhất Luật Nhà ở mới nhất năm 2023 là Văn bản hợp nhất 04/VBHN-VPQH, hợp nhất các Luật sau:

- Luật Nhà ở năm 2014.

- Luật Kiến trúc 2019.

- Luật Đầu tư 2020.

- Luật Xây dựng sửa đổi 2020.

- Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020.

- Luật sửa đổi Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự 2022.

3. Tổng hợp văn bản hướng dẫn Luật Nhà ở mới nhất năm 2023

3.1. Công văn hướng dẫn Luật Nhà ở

Công văn 1436/BXD-QLN năm 2015 thực hiện Luật Nhà ở 2014Luật Kinh doanh bất động sản 2014.

3.2. Nghị định hướng dẫn Luật Nhà ở

- Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

- Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở.

- Nghị định 30/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở.

- Nghị định 30/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở.

- Nghị định 49/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

- Nghị định 69/2021/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

- Nghị định 44/2022/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

- Nghị định 35/2023/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

3.3. Thông tư hướng dẫn Luật Nhà ở

- Thông tư 02/2016/TT-BXD Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư.

- Thông tư 19/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Luật Nhà ở và Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở.

- Thông tư 28/2016/TT-BXD sửa đổi Thông tư 10/2015/TT-BXD quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư 11/2015/TT-BXD quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản, việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư kèm theo Thông tư 02/2016/TT-BXD.

- Thông tư 31/2016/TT-BXD quy định việc phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư.

- Thông tư 06/2019/TT-BXD sửa đổi Thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư.

- Thông tư 07/2021/TT-BXD sửa đổi Thông tư 19/2016/TT-BXDThông tư 02/2016/TT-BXD.

4. Bảo hộ quyền sở hữu nhà ở theo Luật Nhà ở

- Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sở hữu hợp pháp về nhà ở của các chủ sở hữu theo quy định của Luật Nhà ở 2014.

- Nhà ở thuộc sở hữu hợp pháp của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không bị quốc hữu hóa. Trường hợp thật cần thiết vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng hoặc trong tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai, Nhà nước quyết định trưng mua, trưng dụng, mua trước nhà ở hoặc giải tỏa nhà ở thuộc sở hữu hợp pháp của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thì Nhà nước có trách nhiệm bồi thường, hỗ trợ và thực hiện chính sách tái định cư cho chủ sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật.

(Điều 5 Luật Nhà ở 2014)

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 27,764

Bài viết về

lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn