Danh mục VBQPPL lĩnh vực đất đai hết hiệu lực toàn bộ

07/02/2020 09:17 AM

Ngày 30/01/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 246/QĐ-BTNMT công bố danh mục VBQPPL hết hiệu lực toàn bộ; hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2019.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Cụ thể, 02 VBQPPL lĩnh vực đất đai hết hiệu lực trong lĩnh vực đất đai bao gồm:

- Thông tư 28/2014/TT-BTNMT về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất (hết hiệu lực do bị thay thế bởi Thông tư 27/2018/TTBTNMT về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất);

- Thông tư 42/2014/TT-BTNMT về Định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất (hết hiệu lực toàn bộ do bị thay thế bởi Thông tư 13/2019/TT-BTNMT quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất).

Bên cạnh đó, còn công bố 09 VBQPPL hết hiệu lực toàn bộ, đơn cử như:

- Quyết định 13/2007/QĐ-BTNMT quy định về việc điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất (hết hiệu lực toàn bộ do bị thay thế bởi Thông tư 34/2018/TT-BTNMT quy định về phân loại và yêu cầu trong thực hiện điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất);

- Nghị định 203/2013/NĐ-CP quy định phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (hết hiệu lực bởi Nghị định 67/2019/NĐ-CP về phương pháp tính mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản);

- Nghị định 109/2003/NĐ-CP về Bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước (hết hiệu lực bởi Nghị định 66/2019/NĐ-CP về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước);

- Thông tư liên tịch 27/2013/TTLT-BTNMT-BNNPTNT quy định tiêu chí xác định loài ngoại lai xâm hại và ban hành danh mục loài ngoại lai xâm hại (hết hiệu lực bởi Thông tư 35/2018/TT-BTNMT quy định tiêu chí xác định và ban hành Danh mục loài ngoại lai xâm hại);...

Quyết định 246/QĐ-BTNMT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/01/2020.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,058

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn