Hướng dẫn sử dụng quỹ đất nhà ở xã hội trong dự án phát triển NOTM

15/10/2019 09:00 AM

Ngày 10/10/2019, Bộ Xây dựng đã có Công văn 2415/BXD-QLN gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn hướng dẫn sử dụng quỹ đất nhà ở xã hội trong các dự án phát triển nhà ở thương mại (NOTM), dự án đầu tư phát triển đô thị.

Công văn 2415/BXD-QLN ngày 10/10/2019

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, pháp luật về nhà ở hiện hành không có quy định về việc chuyển đổi đất nhà ở xã hội sang đất tái định cư mà chỉ có quy định về việc sử dụng nhà ở xã hội để làm nhà ở tái định cư theo quy định tại Điều 35, Khoản 10 Điều 49, Khoản 1 Điều 50 của Luật Nhà ở 2014 và Khoản 3 Điều 28 Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở. Cụ thể:

- Về nguyên tắc phát triển nhà ở để phụ vụ tái định cư (Điều 35 Luật Nhà ở):

Điều 35. Nguyên tắc phát triển nhà ở để phục vụ tái định cư

1. Trường hợp thu hồi đất và giải tỏa nhà ở để xây dựng công trình khác tại khu vực nội đô thuộc đô thị loại đặc biệt, tại đô thị loại 1 và loại 2 thì Nhà nước chuẩn bị quỹ nhà ở thông qua việc sử dụng nhà ở thương mại hoặc nhà ở xã hội được xây dựng theo dự án để bố trí tái định cư trước khi thu hồi đất và giải tỏa nhà ở, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 36 của Luật này...

- Về đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội (Khoản 10 Điều 49 Luật Nhà ở):

Điều 49. Đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

...

10. Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

- Về hình thức thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở (Khoản 1 Điều 50 Luật Nhà ở):

Điều 50. Hình thức thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

1. Hỗ trợ giải quyết cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở xã hội cho các đối tượng quy định tại các khoản 1, 4, 5, 6, 7, 8 và 10 Điều 49 của Luật này; đối với đối tượng quy định tại khoản 9 Điều 49 của Luật này thì chỉ được thuê nhà ở xã hội.

- Về trường hợp sử dụng nhà ở xã hội để bố trí tái định cư (Khoản 3 Điều 28 Nghị định 99/2015/NĐ-CP):

Điều 28. Mua nhà ở thương mại và sử dụng nhà ở xã hội để bố trí tái định cư

...

3. Trường hợp sử dụng nhà ở xã hội để bố trí tái định cư theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 35 của Luật Nhà ở thì thực hiện như sau:

a) Người được tái định cư có nhu cầu mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội phải có đơn ghi rõ nhu cầu mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú;...

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 37 Luật Nhà ở 2014 thì “Việc bố trí diện tích đất xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư phải tuân thủ các nguyên tắc quy định tại Điều 35 của Luật này và quy định của pháp luật về đất đai”.

Xem chi tiết nội dung tại Công văn 2415/BXD-QLN ngày 10/10/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,556

Bài viết về

lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn