INFOGRAPHIC 14/11/2019 08:25 AM

Infographic: Các tài liệu doanh nghiệp phải lưu giữ

14/11/2019 08:25 AM

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 11 Luật Doanh nghiệp 2014, tùy theo loại hình, doanh nghiệp phải lưu giữ các tài liệu sau đây:


 

Doanh nghiệp phải lưu giữ các tài liệu quy định tại trụ sở chính hoặc địa điểm khác được quy định trong Điều lệ công ty; thời hạn lưu giữ thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

Tường Vy – Thế Trãi (Infographic)

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,962

Bài viết về

lĩnh vực Doanh nghiệp

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn