INFOGRAPHIC 20/06/2023 07:25 AM

Infographic: Lưu ý về việc nộp thuế theo mã định danh khoản phải nộp (ID)

20/06/2023 07:25 AM

Cục Thuế TP Hà Nội lưu ý về việc nộp thuế theo mã định danh khoản phải nộp (ID)

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 17,167

Bài viết về

lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn