Các trường hợp thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế mới nhất

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Lê Trương Quốc Đạt
27/05/2024 09:45 AM

Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế là một trong những loại chứng chỉ quan trọng trong việc thực hiện các dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Các trường hợp thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế mới nhất

Các trường hợp thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế mới nhất (Hình từ Internet)

1. Điều kiện dự thi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Theo Điều 4 Thông tư 10/2021/TT-BTC thì người dự thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế là người Việt Nam hoặc người nước ngoài được phép cư trú tại Việt Nam từ 12 tháng trở lên, phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành, chuyên ngành kinh tế, thuế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành khác mà có tổng số đơn vị học trình hoặc tín chỉ hoặc tiết học của các môn học kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế, phân tích hoạt động tài chính từ 7% trở lên trên tổng số học trình hoặc tín chỉ hoặc tiết học cả khóa học;

- Có thời gian công tác thực tế về thuế, tài chính, kế toán, kiểm toán từ 36 tháng trở lên. Thời gian công tác thực tế được tính cộng dồn từ thời gian tốt nghiệp ghi trên bằng đại học (hoặc sau đại học) đến thời điểm đăng ký dự thi;

- Nộp đầy đủ hồ sơ dự thi, chi phí dự thi theo quy định.

2. Các trường hợp thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế mới nhất

Theo khoản 1 Điều 13 Thông tư 10/2021/TT-BTC thì chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế bị thu hồi trong các trường hợp sau:

- Kê khai không trung thực về thời gian công tác trong hồ sơ dự thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế;

- Sửa chữa, giả mạo hoặc gian lận về bằng cấp, giấy chứng nhận điểm thi trong hồ sơ dự thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế;

- Thi hộ người khác hoặc nhờ người khác thi hộ trong kỳ thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế;

- Sử dụng chứng chỉ kiểm toán viên, chứng chỉ kế toán viên giả hoặc không có giá trị pháp lý trong hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế;

- Chứng chỉ kế toán viên, chứng chỉ kiểm toán viên đã bị thu hồi đối với trường hợp được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 11 Thông tư 10/2021/TT-BTC:

Người có chứng chỉ kiểm toán viên hoặc chứng chỉ kế toán viên do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định.

- Cho người khác sử dụng chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

3. Các hình thức xử lý vi phạm đối với người dự thi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Theo khoản 1 Điều 9 Thông tư 10/2021/TT-BTC thì các hình thức xử lý vi phạm đối với người dự thi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế bao gồm:

- Cảnh cáo;

- Trừ điểm bài thi;

- Đình chỉ môn thi;

- Đình chỉ kỳ thi;

- Hủy kết quả môn thi,

- Hủy kết quả kỳ thi;

- Đề nghị cơ quan có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm hình sự nếu có hành vi vi phạm đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự.

4. Quy định về chi phí dự thi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế 

Quy định về chi phí dự thi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế theo Điều 6 Thông tư 10/2021/TT-BTC như sau:

- Người dự thi phải nộp chi phí dự thi theo thông báo của hội đồng thi. Chi phí dự thi được nộp bằng tiền mặt hoặc thông qua thanh toán điện tử theo hướng dẫn của hội đồng thi. Trường hợp người dự thi đã nộp chi phí dự thi nhưng bỏ thi thì không được hoàn trả lại khoản chi phí đã nộp.

- Hội đồng thi xây dựng dự toán chi phí tổ chức thi đúng quy định theo nguyên tắc lấy thu bù chi. Dự toán chi phí tổ chức thi phải được Tổng cục Thuế phê duyệt.

- Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành quy chế quản lý và sử dụng kinh phí tổ chức kỳ thi.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 254

Bài viết về

lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn