Làm việc tại khách sạn thì có phải huấn luyện về phòng cháy và chữa cháy không?

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
06/05/2024 09:51 AM

Tôi là người lao động làm việc tại khách sạn thì có cần phải huấn luyện về phòng cháy và chữa cháy không? Và huấn luyện về phòng cháy và chữa cháy thì gồm những nội dung nào? - Thanh Ngân (Khánh Hòa)

Làm việc tại khách sạn thì có phải huấn luyện về phòng cháy và chữa cháy không?

Làm việc tại khách sạn thì có phải huấn luyện về phòng cháy và chữa cháy không? (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Đối tượng phải được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy

Căn cứ theo khoản 1 Điều 33 Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định về đối tượng phải được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy bao gồm:

[1] Người có chức danh chỉ huy chữa cháy quy định tại khoản 2 Điều 37 Luật Phòng cháy và chữa cháy 2001 (sửa đổi, bổ sung 2013);

[2] Thành viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở;

[3] Thành viên đội phòng cháy và chữa cháy chuyên nghiệp; 

[4] Người làm việc trong môi trường có nguy hiểm về cháy, nổ hoặc thường xuyên tiếp xúc với hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ;

[5] Người điều khiển phương tiện, người làm việc trên phương tiện giao thông cơ giới vận chuyển hành khách trên 29 chỗ ngồi và phương tiện giao thông cơ giới vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ;

[6] Người làm nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy tại các cơ sở thuộc danh mục quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP. Trong đó có: khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ cao dưới 5 tầng và có tổng khối tích dưới 1.500m3; nhà trọ, cơ sở lưu trú khác được thành lập theo Luật Du lịch 2017 cao dưới 3 tầng và có tổng khối tích dưới 1.000m3

[7] Thành viên đội, đơn vị phòng cháy và chữa cháy rừng.

Như vậy, không phải mọi người làm việc tại khách sạn đều phải huấn luyện về phòng cháy và chữa cháy mà chỉ những người làm nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy tại các cơ sở khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ cao dưới 5 tầng và có tổng khối tích dưới 1.500m3; nhà trọ, cơ sở lưu trú khác được thành lập theo Luật Du lịch 2017 cao dưới 3 tầng và có tổng khối tích dưới 1.000m3 mới thuộc đối tượng phải được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy.  

2. Nội dung huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy 

Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy bao gồm các nội dung sau:

- Kiến thức pháp luật, kiến thức về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với từng đối tượng;

- Phương pháp tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân tham gia và phòng cháy và chữa cháy;

- Biện pháp phòng cháy; biện pháp, chiến thuật, kỹ thuật chữa cháy;

- Phương pháp xây dựng và thực tập phương án chữa cháy;

- Phương pháp bảo quản, sử dụng các phương tiện phòng cháy và chữa cháy;

- Phương pháp kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

(Khoản 2 Điều 33 Nghị định 136/2020/NĐ-CP)

3. Thời gian huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy

- Thời gian huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ lần đầu: Từ 16 đến 24 giờ đối với đối tượng [1], [2], [4], [5], [6] và [7] tại mục 1 và từ 32 đến 48 giờ đối với đối tượng [3] tại mục 1;

- Thời gian huấn luyện lại để được cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy sau khi chứng nhận này hết thời hạn sử dụng tối thiểu là 16 giờ đối với các đối tượng [1], [2], [4], [5], [6] và [7] tại mục 1 và 32 giờ đối với đối tượng [3] tại mục 1;

- Thời gian bồi dưỡng bổ sung hàng năm về nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy tối thiểu 08 giờ đối với đối tượng [1], [2], [4], [5], [6] và [7] tại mục 1 và tối thiểu 16 giờ đối với đối tượng [3] tại mục 1.

(Khoản 3 Điều 33 Nghị định 136/2020/NĐ-CP)

Dương Thị Hoài Nhi

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 356

Bài viết về

lĩnh vực Phòng cháy chữa cháy

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn