TPHCM: Hướng dẫn công đoàn tham gia tổ chức hội nghị người lao động

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
15/04/2024 15:15 PM

Cho tôi hỏi, việc công đoàn tham gia tổ chức hội nghị người lao động tại khu vực TPHCM được quy định như thế nào? – Thảo My (Vũng Tàu)

 

TPHCM: Hướng dẫn công đoàn tham gia tổ chức hội nghị người lao động

TPHCM: Hướng dẫn công đoàn tham gia tổ chức hội nghị người lao động (Hình từ internet)

TPHCM: Hướng dẫn công đoàn tham gia tổ chức hội nghị người lao động

Để thực hiện quyền và trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong tham gia thực hiện dân chủ ở cơ sở, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động TPHCM triển khai hướng dẫn Công đoàn tham gia thực hiện dân chủ ở cơ sở trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây viết tắt là cơ quan, đơn vị) và tổ chức có sử dụng lao động (sau đây viết tắt là doanh nghiệp) đã thành lập công đoàn cơ sở hoặc chưa thành lập công đoàn cơ sở (sau đây viết tắt là Công đoàn) thông qua Hướng dẫn 15/HD-LĐLĐ ngày 25/3/2024.

Theo nội dung của Hướng dẫn, việc tổ chức hội nghị người lao động được quy định như sau:

(1) Điều hành hội nghị

- Chủ trì: Là người điều hành hội nghị NLĐ và giải quyết các vấn đề phát sinh tại hội nghị theo thẩm quyền. Công đoàn đề xuất và thống nhất với người đứng đầu cơ quan, đơn vị thành phần chủ trì hội nghị NLĐ gồm 02 thành viên là người đứng đầu và chủ tịch công đoàn cơ quan, đơn vị. Các thành viên chủ trì hội nghị bình đẳng về quyền, phân công nhiệm vụ điều hành phù hợp, tương xứng với vai trò, trách nhiệm của từng thành viên.

- Thư ký: Là người ghi chép biên bản hội nghị, giúp chủ trì hội nghị xử lý các vấn đề liên quan đến hội nghị, hoàn thiện các văn bản hội nghị ngay sau khi hội nghị kết thúc. Thư ký hội nghị gồm 02 thành viên do chủ trì hội nghị cử.

- Khi diễn ra hội nghị NLĐ, trong trường hợp các thành viên chủ trì hội nghị không thống nhất được về một vấn đề cụ thể thì xin ý kiến hội nghị quyết định.

(2) Diễn tập hội nghị

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

- Chủ trì lên điều hành hội nghị

- Khai mạc hội nghị.

- Trình bày các báo cáo.

- Đại biểu thảo luận, trao đổi.

- Chủ trì hội nghị giải trình, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của NLĐ và trả lời kiến nghị thuộc trách nhiệm; kết luận thông qua các báo cáo, nội quy, quy chế nội bộ của cơ quan, đơn vị (nếu có).

- Bầu thành viên tham gia đối thoại bên NLĐ

- Đại diện Ban Thanh tra nhân dân trình bày báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trong năm và chương trình công tác năm tiếp theo.

- Mời lãnh đạo cơ quan, đơn vị cấp trên phát biểu (nếu có).

- Bầu Ban Thanh tra nhân dân (nếu có)

- Khen thưởng, phát động thi đua, ký kết giao ước thi đua (nếu có).

- Hội nghị quyết định các nội dung NLĐ đã bàn tại hội nghị (nếu có).

- Biểu quyết thông qua nghị quyết hội nghị.

- Bế mạc Hội nghị.

(3) Tổ chức hội nghị

Ngay sau khi kết thúc hội nghị NLĐ, Ban Chấp hành Công đoàn chủ động tham gia với người đứng đầu thực hiện các nội dung sau:

- Phổ biến nghị quyết hội nghị NLĐ đến toàn thể NLĐ.

- Tiếp thu hoàn thiện nội dung các báo cáo đã được hội nghị NLĐ thông qua để ban hành và gửi báo cáo lên cấp trên.

- Sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị theo nghị quyết hội nghị (nếu có).

- Chỉ đạo cấp trực thuộc theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị NLĐ.

- Định kỳ 6 tháng đánh giá thực hiện nghị quyết hội nghị NLĐ (đánh giá những nội dung đã thực hiện, những tồn tại, vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện), đề xuất các giải pháp để thực hiện nghị quyết hội nghị NLĐ trong thời gian tiếp theo.

(khoản 2 Mục II Phần II Hướng dẫn 15/HD-LĐLĐ năm 2024).

Trương Quang Vĩnh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 474

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn