Quy định về bảng lương nhân viên mới nhất 2023

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Mai Thanh Lợi
09/11/2023 13:10 PM

Xin hỏi về các quy định quan trọng cần lưu ý liên quan đến bảng lương nhân viên mới nhất 2023? - Hoàng Cường (TPHCM)

Bảng lương nhân viên là gì?

Bảng lương nhân viên (hay bảng kê trả lương) là một văn bản quan trọng đối với người lao động và doanh nghiệp. Bảng lương nhân viên là văn bản thống kê các khoản tiền được nhận và bị khấu trừ trong tháng của người lao động.

Bảng lương nhân viên còn có các tên gọi khác như mẫu phiếu chi lương, phiếu thanh toán lương... được lập để bộ phận kế toán trong doanh nghiệp và người lao động tiện theo dõi.

Mẫu bảng lương thường được gửi cho người lao động kèm theo tiền lương thanh toán dưới 2 dạng sau đây:

- Phiếu chi lương dưới dạng file giấy (file mềm).

- Phiếu chi lương dưới dạng file excel hoặc file word.

Quy định về bảng lương nhân viên mới nhất 2023

Quy định về bảng lương nhân viên mới nhất 2023 (Hình từ internet)

Trách nhiệm thông báo bảng lương nhân viên

Căn cứ Điều 95 Bộ luật Lao động 2019 quy định về việc trả lương cho người lao động như sau:

- Người sử dụng lao động trả lương cho người lao động căn cứ vào tiền lương đã thỏa thuận, năng suất lao động và chất lượng thực hiện công việc.

- Tiền lương ghi trong hợp đồng lao động và tiền lương trả cho người lao động bằng tiền Đồng Việt Nam, trường hợp người lao động là người nước ngoài tại Việt Nam thì có thể bằng ngoại tệ.

- Mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương cho người lao động, trong đó ghi rõ tiền lương, tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc vào ban đêm, nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có).

Như vây, căn cứ quy định nêu trên thì doanh nghiệp có trách nhiệm phải thông báo bảng kê trả lương cho người lao động vào mỗi lần trả lương.

Các nội dung bắt buộc phải có trong bảng lương nhân viên

Căn cứ quy định được trích dẫn nêu trên thì trên bảng kê trả lương cho người lao động, doanh nghiệp phải thể hiện rõ các nội dung sau đây:

- Tiền lương của thời gian làm việc bình thường;

- Tiền lương làm thêm giờ;

- Tiền lương làm việc vào ban đêm

- Nội dung và số tiền bị khấu trừ của người lao động (nếu có).

Quy định về hình thức trả lương và kỳ hạn trả lương cho nhân viên

(1) Hình thức trả lương

- Doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận về hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán.

- Lương được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng.

Trường hợp trả lương qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng thì doanh nghiệp phải trả các loại phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển tiền lương.

Căn cứ: Điều 96 Bộ luật Lao động 2019.

(2) Kỳ hạn trả lương

- Người lao động hưởng lương theo giờ, ngày, tuần thì được trả lương sau giờ, ngày, tuần làm việc hoặc được trả gộp do hai bên thỏa thuận nhưng không quá 15 ngày phải được trả gộp một lần.

- Người lao động hưởng lương theo tháng được trả một tháng một lần hoặc nửa tháng một lần. Thời điểm trả lương do hai bên thỏa thuận và phải được ấn định vào một thời điểm có tính chu kỳ.

- Người lao động hưởng lương theo sản phẩm, theo khoán được trả lương theo thỏa thuận của hai bên; nếu công việc phải làm trong nhiều tháng thì hằng tháng được tạm ứng tiền lương theo khối lượng công việc đã làm trong tháng.

- Trường hợp vì lý do bất khả kháng mà doanh nghiệp đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng hạn thì không được chậm quá 30 ngày; nếu trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì doanh nghiệp phải đền bù cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng số tiền lãi của số tiền trả chậm tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do ngân hàng nơi doanh nghiệp mở tài khoản trả lương cho người lao động công bố tại thời điểm trả lương.

Căn cứ: Điều 97 Bộ luật Lao động 2019.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,837

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn