Khuyến khích Bí thư Chi bộ kiêm nhiệm chức danh Trưởng thôn

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
11/08/2023 15:00 PM

Xin hỏi Bí thư Chi bộ có được kiêm nhiệm chức danh Trưởng thôn không? Mức phụ cấp đối với Bí thư Chi bộ kiêm nhiệm chức danh Trưởng thôn được quy định thế nào? - Minh Khánh (Hà Giang)

Khuyến khích Bí thư Chi bộ kiêm nhiệm chức danh Trưởng thôn (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Khuyến khích Bí thư Chi bộ kiêm nhiệm chức danh Trưởng thôn

Theo Điều 33 Nghị định 33/2023/NĐ-CP quy định số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Trong đó, khuyến khích Bí thư Chi bộ kiêm nhiệm chức danh Trưởng thôn như sau:

- Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có không quá 03 chức danh (bao gồm Bí thư chi bộ, Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng Ban công tác Mặt trận) được hưởng phụ cấp hàng tháng. Trường hợp Luật có quy định khác thì thực hiện theo quy định của luật đó.

Khuyến khích việc kiêm nhiệm chức danh Bí thư Chi bộ đồng thời là Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố hoặc Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố.

- Người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố ngoài 03 chức danh quy định nêu trên được hưởng hỗ trợ hàng tháng.

- Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố được kiêm nhiệm người hoạt động không chuyên trách khác ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố được kiêm nhiệm người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố.

Như vậy, theo quy định nêu trên thì Chính phủ khuyến khích việc kiêm nhiệm chức danh Bí thư Chi bộ đồng thời là Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố hoặc Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố.

(Khoản 6, 7, 8 Điều 33 Nghị định 33/2023/NĐ-CP)

2. Mức phụ cấp đối với Bí thư Chi bộ kiêm nhiệm chức danh Trưởng thôn

Mức phụ cấp đối với Bí thư Chi bộ kiêm nhiệm chức danh Trưởng thôn quy định tại khoản 4 Điều 34 Nghị định 33/2023/NĐ-CP như sau:

Trường hợp người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ của người hoạt động không chuyên trách khác ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 100% mức phụ cấp quy định của chức danh kiêm nhiệm.

Như vậy, nếu Bí thư chi bộ kiêm nhiệm Trưởng thôn thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 100% mức phụ cấp của chức danh Trưởng thôn.

3. Mức khoán phụ cấp đối với chức danh Trưởng thôn, Bí thư Chi bộ

Tại khoản 2 Điều 34 Nghị định 33/2023/NĐ-CP quy định thực hiện khoán quỹ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Ngân sách Trung ương khoán quỹ phụ cấp để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố như sau:

- Khoán quỹ phụ cấp bằng 6,0 lần mức lương cơ sở: 

+ Đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; 

+ Tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên; 

+ Thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; 

+ Thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã ở khu vực biên giới, hải đảo. 

+ Thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên chuyển thành tổ dân phố do thành lập đơn vị hành chính đô thị cấp xã.

- Khoán quỹ phụ cấp bằng 4,5 lần mức lương cơ sở: đối với các thôn, tổ dân phố không thuộc quy định nêu trên;

- Trường hợp đơn vị hành chính cấp huyện không tổ chức đơn vị hành chính cấp xã thì thôn, tổ dân phố theo quy định nêu trên được xác định theo đơn vị hành chính cấp huyện đó.

Nguyễn Ngọc Quế Anh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,094

Bài viết về

Cán bộ, công chức, viên chức

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn