Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh mới nhất

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
03/03/2023 11:33 AM

Tôi muốn biết hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh yêu cầu những gì? - Gia Huy (Vĩnh Long)

Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh mới nhất

Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh mới nhất

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như:

1. Các trường hợp đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh

Cá nhân đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh phải thuộc các trường hợp sau đây:

(1) Người bị mất hoặc bị hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại các điểm a và b khoản 1 Điều 29 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009:

+ Chứng chỉ hành nghề được cấp không đúng thẩm quyền;

+ Chứng chỉ hành nghề có nội dung trái pháp luật;

(2) Người bị thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh theo quy định tại các điểm c, d, đ, e và g khoản 1 Điều 29 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009:

+ Người hành nghề không hành nghề trong thời hạn 02 năm liên tục;

+ Người hành nghề được xác định có sai sót chuyên môn kỹ thuật gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng người bệnh;

+ Người hành nghề không cập nhật kiến thức y khoa liên tục trong thời gian 02 năm liên tiếp;

+ Người hành nghề không đủ sức khỏe để hành nghề;

+ Người hành nghề thuộc một trong các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 18 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009.

(Khoản 1, 2 Điều 8 Nghị định 109/2016/NĐ-CP)

2. Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh mới nhất

Cụ thể tại Điều 8 Nghị định 109/2016/NĐ-CP quy định về hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh như sau:

- Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề đối với trường hợp (1) ở mục 1 bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề theo Mẫu 08 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP;

Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề

+ Hai ảnh màu 04 cm x 06 cm được chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng, tính đến ngày nộp đơn.

- Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề đối với trường hợp (2) ở mục 1 bao gồm

+ Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề theo Mẫu 09 Phụ lục I đối với người Việt Nam hoặc theo Mẫu 10 Phụ lục I đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư tại nước ngoài ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP;

++ Đối với người Việt Nam

Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề (Mẫu 09)

++ Đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư tại nước ngoài

Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề (Mẫu 10)

+ Giấy chứng nhận đã cập nhật kiến thức y khoa liên tục theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế;

+ Các giấy tờ quy định tại các khoản 2, 4, 5, 6 và 7 Điều 5 Nghị định 109/2016/NĐ-CP đối với người Việt Nam; các giấy tờ quy định tại các khoản 2, 4, 5, 6, 7 và 8 Điều 6 Nghị định 109/2016/NĐ-CP đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Cụ thể như sau:

* Đối với người Việt Nam:

(i) Bản sao hợp lệ văn bằng chuyên môn phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề, cụ thể như sau:

++ Văn bằng chuyên môn y;

++ Văn bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tương đương trình độ đại học nhưng phải kèm theo giấy chứng nhận đã qua đào tạo bổ sung theo ngành, chuyên ngành phù hợp với thời gian đào tạo ít nhất là 12 tháng tại cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế thì được coi là tương đương với văn bằng bác sỹ và được cấp chứng chỉ hành nghề với chức danh là bác sỹ;

++ Văn bằng cử nhân hóa học, sinh học, dược sĩ trình độ đại học và phải kèm theo chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận đào tạo chuyên ngành kỹ thuật y học về xét nghiệm với thời gian đào tạo ít nhất là 3 tháng hoặc văn bằng đào tạo sau đại học về chuyên khoa xét nghiệm;

++ Giấy chứng nhận là lương y hoặc giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền hoặc người có phương pháp chữa bệnh gia truyền do Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế cấp.

Trường hợp mất các văn bằng chuyên môn trên thì phải có giấy chứng nhận tốt nghiệp hoặc bản sao hợp lệ giấy chứng nhận thay thế bằng tốt nghiệp do cơ sở đào tạo nơi đã cấp văn bằng chuyên môn đó cấp.

(ii) Giấy chứng nhận đủ sức khỏe do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại khoản 6 Điều 23 và khoản 5 Điều 25 Nghị định 109/2016/NĐ-CP .

(iii) Phiếu lý lịch tư pháp.

(iv) Sơ yếu lý lịch tự thuật theo Mẫu 03 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP có xác nhận của thủ trưởng đơn vị nơi công tác đối với người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đang làm việc trong cơ sở y tế tại thời điểm đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoặc sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi thường trú đối với những người xin cấp chứng chỉ hành nghề không làm việc cho cơ sở y tế nào tại thời điểm đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

Sơ yếu lý lịch tự thuật

(v) Hai ảnh màu 04 cm x 06 cm được chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng, tính đến ngày nộp đơn.

* Đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

(i) Bản sao hợp lệ văn bằng chuyên môn y phù hợp với các đối tượng hành nghề quy định tại Điều 17 Luật khám bệnh, chữa bệnh 2009.

(ii) Bản sao hợp lệ giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về lao động của Việt Nam cấp.

(iii) Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ sau đây:

++ Giấy chứng nhận biết tiếng Việt thành thạo đối với người nước ngoài đăng ký sử dụng tiếng Việt để khám bệnh, chữa bệnh;

++ Giấy chứng nhận đủ trình độ phiên dịch của người phiên dịch phù hợp với ngôn ngữ mà người hành nghề đăng ký sử dụng để khám bệnh, chữa bệnh và hợp đồng lao động của người phiên dịch với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi người hành nghề đó làm việc;

++ Đối với người nước ngoài đăng ký sử dụng ngôn ngữ không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ để khám bệnh, chữa bệnh:

Giấy chứng nhận sử dụng thành thạo ngôn ngữ mà người hành nghề đăng ký sử dụng theo quy định tại Điều 17 Nghị định 109/2016/NĐ-CP để khám bệnh, chữa bệnh;

Giấy chứng nhận đủ trình độ phiên dịch của người phiên dịch ngôn ngữ mà người hành nghề đăng ký sử dụng để khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Điều 18 Nghị định 109/2016/NĐ-CP và hợp đồng lao động của người phiên dịch với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi người hành nghề đó làm việc.

(iv) Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề khám bệnh, chữa bệnh do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế cấp hoặc giấy chứng nhận đủ sức khỏe do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nước ngoài cấp mà thời điểm cấp giấy chứng nhận sức khỏe tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề không quá 12 tháng.

(v) Lý lịch tư pháp (áp dụng đối với trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động).

(vi) Hai ảnh màu 04 cm x 06 cm được chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng, tính đến ngày nộp đơn.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 9,224

Bài viết về

lĩnh vực Y tế

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn