Trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh xổ số lần đầu

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
01/08/2022 14:48 PM

Kinh doanh xổ số là hoạt động kinh doanh có điều kiện. Để doanh nghiệp đăng ký kinh doanh xổ số lần đầu thì trình tự, thủ tục ra sao?

Trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh xổ số lần đầu

Trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh xổ số lần đầu

1. Kinh doanh xổ số là gì?

Kinh doanh xổ số là hoạt động kinh doanh dựa trên các sự kiện có kết quả ngẫu nhiên, được tổ chức theo nguyên tắc doanh nghiệp thu tiền tham gia dự thưởng của khách hàng và thực hiện trả thưởng cho khách hàng khi trúng thưởng. 

(Theo khoản 1 Điều 2 Nghị định 30/2007/NĐ-CP)

2. Doanh nghiệp đăng ký kinh doanh xổ số 

- Doanh nghiệp kinh doanh xổ số là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan để kinh doanh xổ số. (Theo khoản 5 Điều 2 Nghị định 30/2007/NĐ-CP)

- Theo khoản 1 Điều 23 Nghị định 30/2007/NĐ-CP, khoản 9 Điều 1 Nghị định 78/2012/NĐ-CP, doanh nghiệp đăng ký kinh doanh xổ số được quy định như sau:

+ Doanh nghiệp kinh doanh xổ số là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, do Nhà nước sở hữu 100% vốn.

+ Mô hình hoạt động và cơ cấu tổ chức quản lý của doanh nghiệp kinh doanh xổ số được áp dụng theo mô hình Chủ tịch Công ty, Tổng Giám đốc (Giám đốc) và các Kiểm soát viên hoặc Chủ tịch Công ty kiêm Tổng Giám đốc (Giám đốc) và các Kiểm soát viên.

+ Điều kiện, tiêu chuẩn của Chủ tịch Công ty, Tổng Giám đốc (Giám đốc) và các Kiểm soát viên của doanh nghiệp kinh doanh xổ số thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

+ Các doanh nghiệp kinh doanh xổ số đang hoạt động theo mô hình Hội đồng thành viên, tiếp tục thực hiện hết nhiệm kỳ. Việc áp dụng mô hình hoạt động và cơ cấu tổ chức quản lý của doanh nghiệp trong nhiệm kỳ tiếp theo được thực hiện theo quy định tại Nghị định 78/2012/NĐ-CP.

3. Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đăng ký kinh doanh xổ số lần đầu

3.1. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số

Tại Điều 38 Thông tư 75/2013/TT-BTC, Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số cho các công ty xổ số kiến thiết, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số điện toán Việt Nam.

Trong đó, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số có các nội dung chủ yếu sau đây:

- Tên, địa chỉ của doanh nghiệp;

- Đại diện pháp luật của doanh nghiệp;

- Loại hình sản phẩm được phép kinh doanh;

- Phương thức phân phối sản phẩm;

- Địa bàn kinh doanh xổ số;

- Thời hạn có hiệu lực của giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh;

- Các quy định về việc tuân thủ chế độ quản lý và nghĩa vụ thuế trong hoạt động kinh doanh xổ số.

3.2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số

Về hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số đã được quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư 112/2014/TT-BTC như sau:

- Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số của Công ty xổ số kiến thiết, Công ty xổ số điện toán Việt Nam, trong đó nêu rõ loại hình sản phẩm đề nghị được phép kinh doanh;

- Ý kiến của chủ sở hữu về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh;

- Phương án tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty xổ số kiến thiết, Công ty xổ số điện toán Việt Nam;

- Quyết định thành lập doanh nghiệp (bản sao có chứng thực);

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao có chứng thực); (Phụ lục IV-2 Thông tư 01/2021/TT-BKHDT)

- Điều lệ hoạt động của doanh nghiệp được chủ sở hữu phê duyệt (bản sao có chứng thực);

- Báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán của Công ty xổ số kiến thiết, Công ty xổ số điện toán Việt Nam.

3.3. Thời hạn cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số

Thời hạn thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số là 15 ngày làm việc, kể từ ngày Bộ Tài chính nhận được đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định. Trường hợp từ chối cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số theo thủ tục trên, Bộ Tài chính có văn bản thông báo rõ lý do từ chối.

(Theo khoản 2 Điều 39 Thông tư 75/2013/TT-BTC)

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,514

Bài viết về

lĩnh vực Doanh nghiệp

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn