Bộ LĐTBXH nói gì về điều chỉnh lương tối thiểu vùng?

15/09/2017 11:39 AM

Theo ý kiến của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, mức lương tối thiểu vùng tăng hàng năm kéo theo mức đóng BHXH của doanh nghiệp (DN) tăng, gây áp lực lớn cho DN, ảnh hưởng đến việc xây dựng kế hoạch sản xuất, tăng chi phí dẫn đến tăng giá thành sản phẩm, DN khó cạnh tranh trong điều kiện kinh tế quốc tế.

Tại Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, có lộ trình đối với việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng để doanh nghiệp có kế hoạch kinh doanh phù hợp.

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo quy định của Luật BHXH năm 2006, mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH là mức tiền lương ghi trong hợp đồng lao động. Tuy nhiên, Bộ luật Lao động năm 2012 quy định mức tiền lương này bao gồm cả tiền lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Để giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp, Luật BHXH năm 2014 đã quy định, tiền lương làm căn cứ đóng BHXH từ năm 2016 đến hết năm 2017 là mức lương và phụ cấp lương. Từ ngày 1/1/2018 trở đi, tiền lương đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động. Đồng thời, các văn bản quy định chi tiết cũng chỉ rõ các khoản phụ cấp, bổ sung nào sẽ dùng để đóng BHXH. Do đó, đã tạo điều kiện giảm chi phí cho doanh nghiệp do tác động kép của việc điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng và tăng mức đóng BHXH như trên.

Bên cạnh đó, hàng năm Hội đồng tiền lương quốc gia (gồm đại diện của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và tổ chức đại diện người sử dụng lao động ở trung ương) cũng xem xét, thảo luận các yếu tố để khuyến nghị với Chính phủ công bố mức lương tối thiểu vùng. Với vai trò là thành viên của Hội đồng tiền lương quốc gia, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sẽ tham gia tích cực với Hội đồng trong việc điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng hàng năm cho phù hợp với thực tế để vừa bảo đảm đời sống của người lao động, vừa không tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,738

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn