Toàn bộ quy định mới về tiền lương áp dụng trong năm 2018

16/11/2017 16:08 PM

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu đến quý thành viên toàn bộ quy định mới về tiền lương áp dụng trong năm 2018.

1. Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2018

Mức lương tối thiểu vùng của người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động 2012 áp dụng kể từ ngày 01/01/2018 (dự kiến) như sau:

- Vùng I: 3.980.000 đồng/tháng (tăng 230.000 đồng so với quy định hiện hành).

- Vùng II: 3.530.000 đồng/tháng (tăng 210.000 đồng so với quy định hiện hành).

- Vùng III: 3.090.000 đồng/tháng (tăng 190.000 đồng so với quy định hiện hành).

- Vùng IV: 2.760.000 đồng/tháng (tăng 180.000 đồng so với quy định hiện hành).

2. Tăng lương cơ sở từ ngày 01/7/2018

Từ ngày 01/7/2018 lương cơ sở sẽ tăng thêm 90.000 đồng/tháng; cụ thể, tăng từ 1.300.000 đồng/tháng lên thành 1.390.000 đồng/tháng.

Nội dung nêu trên được đề cập tại Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 ngày 13/11/2017 của Quốc hội.

3. Lương đối với người giúp việc gia đình

Theo Nghị định 27/2014/NĐ-CP mức lương này áp dụng đối với người lao động giúp việc gia đình theo quy định tại khoản 1 Điều 179 Bộ luật Lao động 2012  và không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Như vậy, mức lương đối với người giúp việc gia đình cũng phải thay đổi theo mức lương tối thiểu vùng mới kể từ ngày 01/01/2018.

4. Lương tối thiểu ngành

Theo Bộ luật Lao động 2012, mức lương tối thiểu ngành được xác định thông qua thương lượng tập thể ngành, được ghi trong thỏa ước lao động tập thể ngành và mức lương này không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Như vậy, kể từ ngày 01/01/2018 mức lương tối thiểu ngành cũng được điều chỉnh cho phù hợp với mức lương tối thiểu vùng mới.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 101,655

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn