Từ 2018, DN chịu 03 tác động lớn từ việc tăng lương tối thiểu

18/01/2018 10:33 AM

Từ năm 2018, mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc tại các doanh nghiệp đã được điều chỉnh tăng lên từ 180.000 – 230.000 đồng/tháng tùy theo từng vùng so với năm 2017. Thể hiện theo bảng sau:

Vùng

Mức lương tối thiểu vùng năm 2018

Mức lương tăng so với năm 2017

Vùng I

3.980.000 đồng/tháng

230.000 đồng/tháng

Vùng II

3.530.000 đồng/tháng

210.000 đồng/tháng

Vùng III

3.090.000 đồng/tháng

190.000 đồng/tháng

Vùng IV

2.760.000 đồng/tháng

180.000 đồng/tháng

Căn cứ Nghị định 141/2017/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Trường hợp doanh nghiệp đã xây dựng Thang lương, bảng lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng thì sẽ phải sửa đổi lại Thang lương, bảng lương; tăng mức tiền đóng các khoản bảo hiểm; kinh phí công đoàn cũng như  mức tính tiền làm thêm giờ cho người lao động … Cụ thể:

Thứ nhất, xây dựng lại Thang lương, bảng lương

Doanh nghiệp phải căn cứ theo Mức lương tối thiểu vùng hiện hành để quy định mức lương cho từng chức danh, công việc, nhóm công việc sao cho phù hợp với các nguyên tắc theo quy định của pháp luật.

Chính vì thế, khi Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng, doanh nghiệp có trách nhiệm rà soát, sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương của mình cho phù hợp. Việc sửa đổi, bổ sung này phải được sự tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể người lao động tại doanh nghiệp và công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện.

Sau khi xây dựng lại Thang lương, Bảng lương mới, doanh nghiệp tiến hành nộp tại Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở.

>> Xem chi tiết tại công việc “Xây dựng và thông báo Thang lương, Bảng lương”.

tăng lương tối thiểu vùng

Thứ hai, tăng tiền lương tháng đóng các loại bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN, BHTNNN, BNN)

Tiền lương tháng ghi trong hợp đồng lao động là mức căn cứ để doanh nghiệp đóng các loại bảo hiểm, bao gồm: bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Hiện nay, hàng tháng doanh nghiệp phải đóng cho người lao động và trích từ tiền lương hàng tháng của người lao động để đóng cùng một lúc vào Quỹ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNNN, BNN với tỷ lệ đóng là 32%. Trong đó:

Các khoản trích theo lương

Tỷ lệ trích vào doanh nghiệp

Tỷ lệ trích vào lương NLĐ

Tổng cộng

BHXH

17,5%

8%

25%

BHYT

3%

1,5%

4,5%

BHTN

1%

1%

2%

Tổng cộng

21,5%

10,5%

32%

Do đó, khi doanh nghiệp phải điều chỉnh lại Thang lương, bảng lương do mức lương tối thiểu vùng tăng lên thì mức tính đóng các loại bảo hiểm cũng tăng tương ứng. Xem chi tiết tại các công việc sau:

>> Tiền lương tháng tính đóng các loại bảo hiểm

>> “ Mức đóng các loại bảo hiểm

>> Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN

Thứ ba, tăng tiền nộp kinh phí công đoàn

Hàng tháng, doanh nghiệp phải trích nộp kinh phí công đoàn theo quy định là 2% của quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho người lao động.

Số tiền này, Công đoàn cơ sở phải nộp về cho công đoàn cấp trên cơ sở và sau đó Công đoàn cấp trên sẽ trích lại cho Công đoàn cơ sở 68% kinh phí để hoạt động và giữ lại 32%.

Như vậy, khi lương tối thiểu vùng tăng đương nhiên các khoản nộp kinh phí công đoàn 2% của doanh nghiệp cũng tăng theo.

>> Xem chi tiết tại công việc “Trích nộp kinh phí công đoàn

Kiều Nga

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 10,676

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn