Điều kiện để công bố hết dịch Covid-19 tại TP.Hồ Chí Minh

21/02/2020 09:25 AM

“Trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đã điều trị khỏi bệnh cho tất cả bệnh nhân bị nhiễm Covid-19 và không ghi nhận thêm ca nghi nhiễm mới nào trong nhiều ngày qua, vậy khi nào Nhà nước sẽ công bố hết dịch Covid-19 tại TP.Hồ Chí Minh để học sinh được đi học trở lại?” – Đây là thắc mắc của anh Thanh Long.

Về vấn đề này, Luật sư Phạm Thanh Hữu, Công ty TNHH THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 3 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007 thì bệnh Covid-19 thuộc bệnh truyền nhiễm nhóm A.

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 5 Quyết định 02/2016/QĐ-TTg điều kiện, trình tự công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm Covid-19 như sau:

- Đã thực hiện các biện pháp chống dịch quy định tại Mục 3 Chương IV của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007.

- Không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh mới sau khoảng thời gian theo quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 02/2016.

Do Quyết định 02/2016 ban hành từ năm 2016 còn bệnh Covid-19 mới xuất hiện gần đây nên trong Phụ lục này chưa có bệnh Covid-19; bởi vậy, Bộ trưởng Bộ Y tế cần căn cứ đặc điểm dịch tễ học hoặc khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới của bệnh Covid-19 để xác định khoảng thời gian nhất định không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh mới trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung danh mục quy định thời gian không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh mới làm căn cứ để công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm Covid-19.

Khi thỏa các điều kiện nêu trên thì việc Công bố hết dịch bệnh Covid-19 được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 Quyết định 02/2016.

3. Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định:

a) Công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A khi nhận được đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nơi xảy ra dịch;

b) Công bố dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B khi các tỉnh đã công bố hết dịch;

c) Xem xét đề nghị Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A đối với trường hợp dịch mà Thủ tướng Chính phủ đã công bố dịch.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,785

Bài viết về

lĩnh vực Y tế

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn