Chính sách mới >> Tài chính 02/07/2019 08:25 AM

Thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước năm 2019

02/07/2019 08:25 AM

Công văn 5733/VPCP-DMDN ngày 28/6/2019 về việc thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước năm 2019.

Công văn 5733/VPCP-DMDN ngày 28/6/2019

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tập đoàn khinh tế, tổng công ty nhà nước khẩn trương rà soát các doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ, nghiêm túc việc công bố thông tin năm 2018,... để thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Xây dựng chuyên mục riêng và công bố thông tin của doanh nghiệp trên Cổng hoặc trang thông tin điện tử do Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp quản lý và đăng tải thông tin theo quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 22 Nghị định 81/2015/NĐ-CP trong tháng 7 năm 2019;

Gửi kết quả về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo của Thủ tướng Chính phủ.

- Đối với các doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ, nghiêm túc việc công bố thông tin trong năm 2018 hoặc trong cả 03 năm 2016 - 2017 - 2018:

+ Xử lý trách nhiệm đối với người quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 81/2015/NĐ-CP;

+ Xử phạt các doanh nghiệp vi phạm quy định về công bố thông tin theo quy định tại Nghị định 50/2016/NĐ;

+ Yêu cầu các doanh nghiệp hoàn thiện việc công bố thông tin theo đúng quy định.

Xem chi tiết nội dung tại Công văn 5733/VPCP-DMDN ngày 28/6/2019.

Cẩm Thu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,164

Bài viết về

lĩnh vực Doanh nghiệp

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn