Hà Nội: Từ ngày 22/5/2024, ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định giá đất

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
25/05/2024 11:34 AM

Mới đây, Hà Nội đã ban hành Quyết định 2681/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định giá đất từ ngày 22/5/2024 – 31/12/2024.

Hà Nội: Từ ngày 22/5/2024, ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định giá đất

Hà Nội: Từ ngày 22/5/2024, ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định giá đất (Hình từ Internet)

Hà Nội: Từ ngày 22/5/2024, ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định giá đất

Ngày 22/5/2024, Ủy ban nhân dân TP.Hà Nội ban hành Quyết định 2681/QĐ-UBND về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Quyết định 2681/QĐ-UBND

Theo đó, Ủy ban nhân dân TP.Hà Nội ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định giá đất cụ thể trên địa bàn thành phố Hà Nội từ ngày 22/5/2024 – 31/12/2024 với các nội dung cụ thể như sau:

- Quyết định giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, tính thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư.

- Quyết định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân.

- Quyết định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng.

Khi được ủy quyền, UBND cấp huyện có trách nhiệm thực hiện các nội dung như sau:

- Thực hiện các quyền và trách nhiệm được UBND Thành phố ủy quyền nêu tại Điều 1 Quyết định 2681/QĐ-UBND năm 2024 theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố trong phạm vi các quyền và trách nhiệm được ủy quyền.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc hoặc nội dung vượt thẩm quyền, UBND cấp huyện kịp thời báo cáo, đề xuất UBND Thành phố (thông qua SởTài nguyên và Môi trường) xem xét, chỉ đạo theo quy định.

- Thực hiện kiện toàn Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể và các nội dung khác có liên quan (nếu có), chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Tài chính - Kế hoạch và các phòng, ban có liên quan để tổ chức thực hiện rà soát, tham mưu báo cáo UBND cấp huyện triển khai nội dung tại Điều 1 Quyết định 2681/QĐ-UBND năm 2024 theo quy định.

- Đảm bảo các điều kiện về tài chính, nguồn nhân lực và các điều kiện cần thiết khác để thực hiện các nhiệm vụ được ủy quyền.

- Thực hiện báo cáo UBND Thành phố (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) kết quả thực hiện việc ủy quyền định kỳ (3 tháng) hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan cấp trên hoặc cơ quan có thẩm quyền.

- UBND cấp huyện có trách nhiệm phối hợp khi thực hiện công tác xác định giá đất cụ thể đối với các dự án được triển khai trên địa bàn nhiều quận/huyện/thị xã và các dự án tại vị trí giáp ranh của các quận/huyện/thị xã.

Xem thêm tại Quyết định 2681/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 22/5/2024 và thay thế các Quyết định: 4905/QĐ-UBND ngày 29/9/2023, 3475/QĐ-UBND ngày 04/7/2023, 667/QĐ-UBND ngày 01/02/2023 của UBND Thành phố.

Thẩm quyền quyết định giá đất cụ thể theo Luật Đất đai 2024

Thẩm quyền quyết định giá đất cụ thể được quy định như sau:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá đất cụ thể đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết, thu hồi đất, xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất, xác định giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của Luật Đất đai 2024;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giá đất cụ thể đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết, thu hồi đất, xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định của Luật Đất đai 2024.

(Khoản 2 Điều 160 Luật Đất đai 2024)

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 398

Bài viết về

Chính sách mới của Hà Nội

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn