Căn cứ xác định nhóm sản phẩm, hàng hóa khuyết tật từ ngày 01/7/2024

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
23/05/2024 13:45 PM

Tôi muốn biết theo quy định mới nhất, cần phải dựa trên căn cứ nào để xác định nhóm sản phẩm, hàng hóa khuyết tật? Cụ thể nội dung này như thế nào? – Ánh Thy (Đồng Nai).

Căn cứ xác định nhóm sản phẩm, hàng hóa khuyết tật từ ngày 01/7/2024

Căn cứ xác định nhóm sản phẩm, hàng hóa khuyết tật từ ngày 01/7/2024 (Hình từ internet)

Ngày 16/05/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định 55/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2024. Trong đó, quy định về nguồn thông tin và dữ liệu để xác định cụ thể nhóm sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật được quy định như sau:

Từ 01/07/2024, dựa trên căn cứ nào để xác định nhóm sản phẩm, hàng hóa khuyết tật?

Căn cứ Điều 20 Nghị định 55/2024/NĐ-CP thì nguồn thông tin, dữ liệu để xác định cụ thể nhóm sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật gồm những nội dung sau đây:

(i) Việc xác định cụ thể nhóm sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật theo quy định tại Nghị định 55/2024/NĐ-CP được thực hiện theo quy định nêu tại Mục 2 bài viết này.

(ii) Việc xác định cụ thể nhóm sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật có thể dựa trên một, hoặc một số căn cứ hoặc nguồn thông tin, dữ liệu sau:

- Thông báo, cảnh báo của cơ quan có thẩm quyền của các quốc gia và vùng lãnh thổ.

- Thông báo, cảnh báo của các tổ chức quốc tế mà Việt Nam là quốc gia thành viên.

- Bản án, quyết định của Tòa án.

- Thông tin, cảnh báo từ các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành.

- Quyết định thu hồi sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền vẫn còn hiệu lực.

- Xác định về nhóm sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật của tổ chức, cá nhân kinh doanh.

- Các nguồn thông tin, dữ liệu khác mà cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, cơ quan quản lý nhà nước có liên quan có thể chứng minh được tính xác thực hoặc có đủ cơ sở khoa học.

(iii) Tổ chức, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm tự mình xác định chính xác nhóm sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật để thực hiện chương trình thu hồi theo quy định và phải chịu trách nhiệm toàn diện đối với việc xác định cụ thể nhóm sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật quy định tại khoản (i) và khoản (ii) nêu trên.

(iv) Trường hợp có căn cứ cho rằng việc xác định cụ thể nhóm sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật của tổ chức, cá nhân kinh doanh là không phù hợp, cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, cơ quan quản lý nhà nước có liên quan có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân kinh doanh điều chỉnh lại cho phù hợp để tiến hành trách nhiệm thu hồi sản phẩm, hàng hoá có khuyết tật theo đúng nhóm sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật đã được xác định lại và theo đúng quy định của pháp luật.

Như vậy, việc xác định cụ thể nhóm sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật dựa theo nguồn gốc phát sinh khuyết tật và để xác định cần dựa trên nguồn thông tin và dữ liệu từ thông báo, cảnh báo, thông tin... của cơ quan có thẩm quyền của các quốc gia và vùng lãnh thổ theo những quy định nêu trên.

Sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật gồm những nhóm nào?

Theo khoản 4 Điều 3 và khoản 1 Điều 33 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2024) thì sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật được quy định như sau:

(i) Sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật là sản phẩm, hàng hóa không bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng, có khả năng gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe, tài sản của người tiêu dùng nhưng chưa phát hiện được khuyết tật tại thời điểm sản phẩm, hàng hóa được cung cấp cho người tiêu dùng mặc dù sản phẩm, hàng hóa đó được sản xuất theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành, bao gồm:

- Sản phẩm, hàng hóa sản xuất hàng loạt có khuyết tật phát sinh từ thiết kế kỹ thuật.

- Sản phẩm, hàng hóa đơn lẻ có khuyết tật phát sinh từ quá trình sản xuất, chế biến, vận chuyển, lưu giữ và sử dụng.

- Sản phẩm, hàng hóa tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn trong quá trình sử dụng nhưng không có hướng dẫn, cảnh báo đầy đủ cho người tiêu dùng.

(ii) Sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật bao gồm:

- Sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật nhóm A là sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe của người tiêu dùng.

- Sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật nhóm B là sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây thiệt hại cho tài sản của người tiêu dùng.

- Sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật có khả năng gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe, tài sản của người tiêu dùng thì áp dụng các quy định đối với sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật nhóm A.

Châu Huệ Mẫn

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 282

Bài viết về

lĩnh vực Thương mại

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn