Đề thi tham khảo tuyển sinh công dân đã tốt nghiệp đại học ngoài ngành Công an năm 2024

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
25/04/2024 13:54 PM

Tôi muốn hỏi đề thi tham khảo tuyển sinh công dân đã tốt nghiệp đại học ngoài ngành Công an năm 2024 sẽ có dạng như thế nào? – Dương Quang (Cần Thơ)

Đề thi tham khảo tuyển sinh công dân đã tốt nghiệp đại học ngoài ngành Công an

Đề thi tham khảo tuyển sinh công dân đã tốt nghiệp đại học ngoài ngành Công an (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Đề thi tham khảo tuyển sinh công dân đã tốt nghiệp đại học ngoài ngành Công an

Thực hiện Thông báo 20/BCA-X02 ngày 4/4/2024 của Bộ Công an về phương án đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới đối với công dân đã tốt nghiệp trình độ đại học trở lên, Cục Đào tạo, Bộ Công an đã ban hành dạng thức, đề thi tham khảo kỳ thi tuyển sinh trình độ đại học CAND chính quy tuyển mới đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên.

Bốn mã đề thi tham khảo tuyển sinh công dân đã tốt nghiệp đại học ngoài ngành Công an gồm: CA1, CA2, CA3, CA4 với tổng điểm của bài thi là 100 điểm, trong đó phần tự luận 1 là 30 điểm và phần tự luận 2 là 70 điểm. Thời gian làm bài thi: Tổng thời gian làm bài thi 150 phút với hình thức thi viết

Trong đó:

- Đề thi tham khảo CA1 gồm: Phần tự luận 1: Hiểu biết về chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội; Phần tự luận 2: Toán cao cấp

Đề thi tham khảo CA1

- Đề thi tham khảo CA2 gồm: Phần tự luận 1: Hiểu biết về chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội; Phần tự luận 2: Kinh tế vĩ mô

Đề thi tham khảo CA2

- Đề thi tham khảo CA3 gồm: Phần tự luận 1: Hiểu biết về chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội; Phần tự luận 2: Triết học

Đề thi tham khảo CA3

- Đề thi tham khảo CA4 gồm: Phần tự luận 1: Hiểu biết về chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội; Phần tự luận 2: Lý luận nhà nước và pháp luật

Đề thi tham khảo CA4

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ.

Tiêu chuẩn sức khỏe đặc thù trong tuyển sinh tuyển mới công dân vào ngành công an

(1) Tiêu chuẩn chung

Công dân tham gia tuyển sinh tuyển mới vào Công an nhân dân được công nhận đủ điều kiện sức khỏe khi đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

- Có sức khỏe Loại 1 (một), Loại 2 (hai);

- Chiều cao từ 1m64 đến 1m95 đối với nam, từ 1m58 đến 1m80 đối với nữ, trừ trường hợp cụ thể được giảm tiêu chuẩn về chiều cao được quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 4 Thông tư 62/2023/TT-BCA;

- Thị lực không kính mỗi mắt đạt 09-10/10, tổng thị lực 02 mắt đạt 18/10 trở lên. Nếu mắt bị tật khúc xạ: Cận thị, viễn thị thì mỗi mắt không quá 03 (ba) đi-ốp; nếu loạn thị thì loạn thị sinh lý hoặc mỗi mắt dưới 01 (một) đi-ốp; kiểm tra thị lực một mắt qua kính tối thiểu đạt 09/10, tổng thị lực hai mắt qua kính đạt từ 19/10 trở lên (phải cam kết bảo đảm tiêu chuẩn thị lực theo quy định nếu trúng tuyển đối với đối tượng tuyển sinh tuyển mới, tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân, xét chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp trong Công an nhân dân), trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 3 Điều 4 Thông tư 62/2023/TT-BCA;

- Đáp ứng các chỉ số đặc thù theo quy định tại Điều 6 Thông tư 62/2023/TT-BCA.

(2) Tiêu chuẩn sức khỏe đặc thù trong tuyển sinh tuyển mới công dân vào Công an nhân dân

Công dân tham gia tuyển sinh tuyển mới vào Công an nhân dân phải đáp ứng tiêu chuẩn chung nêu trên và tiêu chuẩn sau đây:

- Công dân dự tuyển vào các trường Công an nhân dân là hạ sĩ quan nghĩa vụ phục vụ tại ngũ trong Công an nhân dân: Chiều cao áp dụng tiêu chuẩn chiều cao tại thời điểm tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

- Công dân dự tuyển vào các trường Công an nhân dân là người dân tộc thiểu số: Chiều cao từ 1m62 đến 1m95 đối với nam, từ 1m56 đến 1m80 đối với nữ. Công dân thuộc đối tượng chính sách ưu tiên 01 Nhóm UT1 tại Phụ lục II Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT: Chiều cao từ 1m60 đến 1m95 đối với nam, 1m55 đến 1m80 đối với nữ;

- Công dân dự tuyển vào các trường Công an nhân dân là công dân Việt Nam tốt nghiệp trình độ đại học tại các trường đại học trong và ngoài nước trở lên: Công dân tốt nghiệp khối khoa học tự nhiên, kỹ thuật, khoa học máy tính, công nghệ thông tin được áp dụng tiêu chuẩn sức khỏe về chiều cao từ 1m62 đến 1m95 đối với nam, 1m56 đến 1m80 đối với nữ;

- Công dân dự tuyển giáo dục văn hóa bậc trung học phổ thông là đối tượng tuyển thẳng và đối tượng xét tuyển: Chiều cao từ 1m55 trở lên đối với nam, từ 1m50 trở lên đối với nữ;

Công dân có nhiều diện ưu tiên theo đối tượng thì chỉ được hưởng một diện ưu tiên cao nhất.

(Khoản 1,2 Điều 4 Thông tư 62/2023/TT-BCA)

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 638

Bài viết về

Công an nhân dân

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn