Hướng dẫn xác định vị trí việc làm khi xây dựng Đề án vị trí việc làm

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diễm My
26/12/2023 09:31 AM

Cho tôi hỏi Bộ Nội vụ có ban hành hướng dẫn nào hướng dẫn xác định vị trí việc làm khi xây dựng Đề án vị trí việc làm không? – Việt Hoàng (Thái Bình)

Hướng dẫn xác định vị trí việc làm khi xây dựng Đề án vị trí việc làm

Hướng dẫn xác định vị trí việc làm khi xây dựng Đề án vị trí việc làm (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 13/12/2023, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 7583/BNV-TCBC hướng dẫn nội dung vướng mắc trong việc xây dựng Đề án vị trí việc làm và phê duyệt vị trí việc làm.

Hướng dẫn xác định vị trí việc làm khi xây dựng Đề án vị trí việc làm

(1) Hướng dẫn xác định vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý

>>> Xem chi tiết Hướng dẫn xác định vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý TẠI ĐÂY

(2) Hướng dẫn xác định vị trí việc làm công chức, viên chức chuyên ngành

Xem chi tiết Hướng dẫn xác định vị trí việc làm công chức, viên chức chuyên ngành TẠI ĐÂY

(3) Hướng dẫn xác định vị trí việc làm chuyên môn dùng chung

>>> Xem chi tiết Hướng dẫn xác định vị trí việc làm chuyên môn dùng chung TẠI ĐÂY

(4) Hướng dẫn xác định vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ

- Về đề nghị bổ sung các vị trí việc làm: Máy trưởng, máy phó, thủy thủ, thợ máy, thuyền máy lái tàu và bố trí các vị trí việc làm: Thủy thủ, thợ máy, lái tàu ở cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện

Trước mắt, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương vận dụng các vị trí việc làm thuộc nhóm hỗ trợ, phục vụ trong các cơ quan, tổ chức hành chính (gồm: Thủy thủ; Thợ máy; Thuyền trưởng; Thuyền phó; Người lái phương tiện; Nhân viên lái tàu) và vị trí việc làm thuộc nhóm hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập (gồm: Máy trưởng; Thủy thủ; Nhân viên lái tàu; Thợ máy) đã được quy định tại Thông tư 12/2022/TT-BNV. Nội dung bản mô tả và khung năng lực cần mô tả cụ thể phù hợp với công việc cụ thể của từng vị trí theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Theo đó, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính và các Bộ có liên quan rà soát sửa đổi, bổ sung Thông tư 12/2022/TT-BNV cho phù hợp.

- Về trình độ của nhân viên nấu ăn: Trước mắt, đề nghị Bộ, ngành, địa phương xác định vị trí việc làm này theo Thông tư 12/2022/TT-BNV, bảo đảm phù hợp với yêu cầu của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Theo đó, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn.

(5) Về hướng dẫn vị trí việc làm ở các tổ chức khác

- Về hướng dẫn vị trí việc làm các hội:

+ Đối với Hội ở Trung ương: Căn cứ Quyết định 118-QĐ/TW ngày 22/8/2023, Bộ Nội vụ đã dự thảo Văn bản hướng dẫn xây dựng, phê duyệt vị trí việc làm tại các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương và gửi xin ý kiến của các cơ quan có liên quan. Sau khi nhận được ý kiến góp ý của các cơ quan, Bộ Nội vụ sẽ hoàn thiện Văn bản hướng dẫn làm cơ sở cho các hội thực hiện và tổng hợp, báo cáo Ban Tổ chức Trung ương theo quy định.

+ Đối với Hội ở địa phương: Đề nghị các địa phương căn cứ điều lệ Hội, chức năng, nhiệm vụ của Hội và hướng dẫn của Bộ Nội vụ về xây dựng, phê duyệt vị trí việc làm tại các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương để vận dụng xác định vị trí việc làm phù hợp. Người đứng đầu hội có trách nhiệm: (1) Chỉ đạo cơ quan tham mưu, giúp việc của hội xây dựng Đề án vị trí việc làm, báo cáo Ban Lãnh đạo Hội thông qua; (2) Phê duyệt vị trí việc làm của hội, làm cơ sở để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý đội ngũ cán bộ hội, bảo đảm không làm tăng số biên chế được cấp có thẩm quyền giao.

- Về hướng dẫn vị trí việc làm đối với viên chức đang thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước ở một số tổ chức hành chính hiện được giao biên chế công chức và biên chế viên chức (Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Chăn nuôi Thú y,...)

Vị trí việc làm công chức, viên chức được xác định phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo ngành, lĩnh vực và thực hiện thống nhất theo hướng dẫn của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực. Vì vậy, đề nghị các địa phương hướng dẫn các tổ chức, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để áp dụng các vị trí việc làm công chức, viên chức chuyên ngành theo hướng dẫn của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

(6) Về hướng dẫn vị trí việc làm cán bộ, công chức cấp xã

Vị trí việc làm cán bộ, công chức cấp xã gồm 17 vị trí đã được xác định rõ tại Luật Cán bộ, công chứcNghị định 33/2023/NĐ-CP. Vì vậy, đề nghị các địa phương tổng hợp vào Đề án vị trí việc làm của Ủy ban nhân dân cấp huyện để phê duyệt.

(7) Về hướng dẫn vị trí việc làm trong các tổ chức Đảng, đoàn thể

Bộ Nội vụ đã đề nghị Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn các vị trí việc làm trong các tổ chức đảng, đoàn thể thuộc các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập ở Trung ương và địa phương. Do vậy, đề nghị Bộ, ngành, địa phương căn cứ hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương để thực hiện.

(8) Về xác định vị trí việc làm đối với các cơ quan, tổ chức có quy mô nhỏ, số lượng vị trí việc làm nhiều

Đề nghị Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý xác định vị trí việc làm công chức, viên chức theo hướng dẫn thống nhất của các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị (không gom các vị trí việc làm thành vị trí việc làm riêng). Trường hợp cơ quan, tổ chức có tính đặc thù thì căn cứ chức năng, nhiệm vụ để xác định vị trí việc làm cho phù hợp, bảo đảm không làm tăng biên chế được cấp có thẩm quyền giao. Trên cơ sở danh mục vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong phạm vi tổng số biên chế được cấp có thẩm quyền giao, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm bố trí công chức, viên chức theo vị trí việc làm (vị trí việc làm do một người đảm nhiệm, vị trí việc làm do nhiều người đảm nhiệm, vị trí việc làm kiêm nhiệm) cho phù hợp.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,931

Bài viết về

Cải cách tiền lương

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn