Hướng dẫn xác định vị trí việc làm chuyên môn dùng chung khi xây dựng Đề án vị trí việc làm

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diễm My
26/12/2023 09:31 AM

Xác định vị trí việc làm chuyên môn dùng chung khi xây dựng Đề án vị trí việc làm như thế nào? – Đại Phú (Bình Dương)

Hướng dẫn xác định vị trí việc làm chuyên môn dùng chung khi xây dựng Đề án vị trí việc làm

Hướng dẫn xác định vị trí việc làm chuyên môn dùng chung khi xây dựng Đề án vị trí việc làm (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Hướng dẫn xác định vị trí việc làm chuyên môn dùng chung khi xây dựng Đề án vị trí việc làm

Ngày 13/12/2023, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 7583/BNV-TCBC hướng dẫn nội dung vướng mắc trong việc xây dựng Đề án vị trí việc làm và phê duyệt vị trí việc làm.

Theo đó, hướng dẫn xác định vị trí việc làm chuyên môn dùng chung khi xây dựng Đề án vị trí việc làm như sau:

(1) Về điều chỉnh, sửa đổi các yêu cầu về trình độ, năng lực tại bản mô tả vị trí việc làm đối với vị trí Kế toán trưởng quy định tại Thông tư 12/2022/TT-BNV.

Trước mắt, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương căn cứ Nghị định 174/2016/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành để quy định cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của vị trí việc làm này. Theo đó, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với Bộ Tài chính rà soát sửa đổi, bổ sung bản mô tả vị trí việc làm Kế toán trưởng tại Thông tư 12/2022/TT-BNV trong thời gian tới.

(2) Về đề nghị nghị điều chỉnh, bổ sung vị trí việc làm dùng chung

- Trước mắt, đề nghị các địa phương hướng dẫn các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp xác định vị trí việc làm “Y tế học đường” thuộc nhóm vị trí việc làm chuyên môn dùng chung như hiện nay.

Theo đó, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát sửa đổi, bổ sung Thông tư 12/2022/TT-BNVThông tư 19/2023/TT-BGDĐTThông tư 20/2023/TT-BGDĐT cho phù hợp.

- Trước mắt, đề nghị Bộ, ngành, địa phương vận dụng vị trí việc làm “Công nghệ thông tin” trong danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành, chức danh nghề nghiệp chuyên ngành thuộc ngành, lĩnh vực thông tin và truyền thông (quy định tại Thông tư 08/2023/TT-BTTTTThông tư 09/2023/TT-BTTTT) để sử dụng chung tại các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập khi được giao thực hiện nhiệm vụ về công nghệ thông tin. Nội dung bản mô tả và khung năng lực cần mô tả cụ thể phù hợp với công việc cụ thể của vị trí công nghệ thông tin theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Theo đó, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung Thông tư 12/2022/TT-BNV cho phù hợp.

- Trước mắt, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương vận dụng các vị trí việc làm thuộc nhóm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung (quy định tại Thông tư 12/2022/TT-BNV) và các vị trí việc làm (gồm: Quản lý hoạt động đào tạo; Quản lý chất lượng giáo dục; Quản lý học sinh, sinh viên, công tác chính trị tư tưởng) thuộc danh mục vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành thuộc ngành, lĩnh vực giáo dục và đào tạo (đã được tổng hợp tại Văn bản 242-CV/BCSĐ ngày 18/02/2022 Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ về kết quả xây dựng vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã) để xác định vị trí việc làm các phòng, ban tại các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, ban.

Theo đó, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, bổ sung khi xây dựng Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm trong các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm.

- Đề nghị vận dụng vị trí việc làm hành chính - văn phòng (được quy định tại Thông tư 12/2022/TT-BNV) để xác định các vị trí việc làm dùng chung tại bộ phận một cửa thuộc Văn phòng các Sở và cụ thể hóa bản mô tả và khung năng lực phù hợp với công việc cụ thể của vị trí việc làm tại bộ phận một cửa, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

- Đề nghị sử dụng các vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành thuộc ngành, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn (Kiểm nghiệm cây trồng; Khảo nghiệm, kiểm nghiệm phân bón; Khảo nghiệm, kiểm nghiệm chăn nuôi; Kiểm nghiệm thuốc thú y được quy định tại Thông tư 11/2023/TT-BNNPTNT), bảo đảm bao quát các nhiệm vụ về kiểm nghiệm hóa học, kiểm nghiệm sinh học.

- Đề nghị sử dụng vị trí việc làm “Quản lý công nghệ thông tin” (được quy định tại Thông tư 09/2023/TT-BTTTT) hoặc vị trí VTVL “Công nghệ thông tin” (được quy định tại Thông tư 08/2023/TT-BTTTT), bảo đảm bao quát các nhiệm vụ về chuyển đổi số.

- Đề nghị sử dụng vị trí việc làm “Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” (được quy định tại Thông tư 01/2023/TT-TTCP), bảo đảm bao quát nhiệm vụ về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng.

- Đề nghị các địa phương vận dụng các vị trí việc làm thuộc nhóm công chức, chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung (quy định tại Thông tư 12/2022/TT-BNV), bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm. Trung tâm hành chính công (tổ chức hành chính đặc thù).

- Đề nghị các địa phương sử dụng vị trí việc làm công chức chuyên ngành hoặc vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành thuộc các ngành, lĩnh vực theo hướng dẫn của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 19,162

Bài viết về

Cải cách tiền lương

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn