Tăng lương hưu, trợ cấp BHXH từ 01/7/2023: Kinh phí lấy từ đâu?

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Mai Thanh Lợi
30/06/2023 08:42 AM

Xin hỏi việc điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp BHXH từ 01/7/2023 theo Nghị định 42/2023/NĐ-CP sẽ lấy nguồn kinh phí từ đâu? - Hải Nguyễn (Phú Thọ)

Ngày 29/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 42/2023/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng.

Điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp BHXH từ 01/7/2023

Căn cứ Điều 2 Nghị định 42/2023/NĐ-CP thì thời điểm và mức điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng cụ thể như sau:

(1) Từ ngày 01/7/2023, điều chỉnh như sau:

+ Tăng thêm 12,5% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2023 đối với các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 42/2023/NĐ-CP đã được điều chỉnh theo Nghị định 108/2021/NĐ-CP.

+ Tăng thêm 20,8% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2023 đối với các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 42/2023/NĐ-CP chưa được điều chỉnh theo Nghị định 108/2021/NĐ-CP.

(2) Từ ngày 01/7/2023, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 42/2023/NĐ-CP, sau khi điều chỉnh theo mục (1), có mức hưởng thấp hơn 3.000.000 đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm như sau: Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng dưới 2.700.000 đồng/người/tháng; tăng lên bằng 3.000.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 2.700.000 đồng/người/tháng đến dưới 3.000.000 đồng/người/tháng.

(3) Mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng sau khi điều chỉnh theo quy định nêu trên là căn cứ để tính điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng ở những lần điều chỉnh tiếp theo.

Tăng lương hưu, trợ cấp BHXH từ 01/7/2023

Tăng lương hưu, trợ cấp BHXH từ 01/7/2023 (Hình từ internet)

Nguồn kinh phí thực hiện tăng lương hưu, trợ cấp BHXH từ 01/7/2023

Căn cứ Điều 3 Nghị định 42/2023/NĐ-CP thì nguồn kinh phí thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng áp dụng đối với các đối tượng quy định tại Điều 1 Nghị định 42/2023/NĐ-CP được quy định như sau:

- Ngân sách nhà nước bảo đảm đối với các đối tượng:

+ Hưởng chế độ BHXH trước ngày 01/01/1995;

+ Hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 91/2000/QĐ-TTg, Quyết định 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 và các đối tượng sau đây:

++ Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 130-CP ngày 20/6/1975 và Quyết định 111-HĐBT ngày 13/10/1981.

++ Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg (được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 38/2010/QĐ-TTg).

++ Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 53/2010/QĐ-TTg.

++ Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg.

+ Hưởng lương hưu theo Nghị định 159/2006/NĐ-CP, Nghị định 11/2011/NĐ-CPNghị định 23/2012/NĐ-CP.

- Quỹ BHXH bảo đảm đối với các đối tượng hưởng chế độ BHXH từ ngày 01/01/1995 trở đi, kể cả đối tượng đang hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng theo: Nghị định 92/2009/NĐ-CP, Nghị định 34/2019/NĐ-CP, Nghị định 121/2003/NĐ-CPNghị định 09/1998/NĐ-CP.

Công thức tính lương hưu khi tăng lương hưu từ 01/7/2023

Từ ngày 01/7/2023, lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng tăng, cụ thể như sau:

- Tăng thêm 12,5% lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng đối với các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 42/2023/NĐ-CP chưa được điều chỉnh theo Nghị định 108/2021/NĐ-CP:

Mức lương hưu của tháng 7/2023 = Mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2023 x 1,125

- Tăng thêm 20,8% lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng đối với các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 42/2023/NĐ-CP chưa được điều chỉnh theo Nghị định 108/2021/NĐ-CP:

Mức lương hưu của tháng 7/2023 = Mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2023 x 1,208

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,350

Bài viết về

Bảo hiểm xã hội

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn