Tổng hợp chính sách hỗ trợ Covid-19 hết hiệu lực

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
29/10/2023 19:19 PM

Nhiều chính sách hỗ trợ, khắc phục khó khăn do Covid-19 đã được ban hành. Vậy hiện nay những chính sách hỗ trợ Covid-19 nào đã hết hiệu lực?

Tổng hợp chính sách hỗ trợ Covid-19 hết hiệu lực

Tổng hợp chính sách hỗ trợ Covid-19 hết hiệu lực (Hình từ internet)

Tổng hợp chính sách hỗ trợ Covid-19 hết hiệu lực

Bãi bỏ một số Nghị quyết phòng, chống dịch COVID-19 do UBTVQH ban hành

Quốc hội thông qua Nghị quyết 80/2023/QH15 ngày 09/01/2023 về tiếp tục thực hiện chính sách trong phòng, chống dịch Covid-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024.

Trong đó, có đề cập các chính sách hỗ trợ Covid-19 hết hiệu lực sau đây:

Danh mục Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hết hiệu lực toàn bộ

- Nghị quyết 285/NQ-UBTVQH15 ngày 27/8/2021 thành lập Tổ Công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện Nghị quyết 30/2021/QH15 của Quốc hội liên quan đến công tác phòng, chống COVID-19.

- Nghị quyết 296/NQ-UBTVQH15 ngày 07/9/2021 bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia đã xuất cấp để viện trợ, cứu trợ và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

- Nghị quyết 393/NQ-UBTVQH15 ngày 30/9/2021 bổ sung dự phòng ngân sách trung ương từ nguồn cắt giảm, tiết kiệm chi của ngân sách trung ương năm 2021 để chi cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.

- Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021 về một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19.

- Nghị quyết 10/2021/UBTVQH15 ngày 08/12/2021 về gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19.

- Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15 ngày 23/3/2022 về số giờ làm thêm trong 01 năm, trong 01 tháng của người lao động trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

- Nghị quyết 24/2022/UBTVQH15 ngày 11/8/2022 về tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động theo Nghị quyết 03/2021/UBTVQH15.

- Nghị quyết 03/2021/UBTVQH15 ngày 24/9/2021 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Danh mục Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ hết hiệu lực một phần

- Nghị quyết 268/NQ-UBTVQH15 ngày 06/8/2021 về cho phép Chính phủ ban hành Nghị quyết có một số nội dung khác với quy định của luật để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19. (Hết hiệu lực toàn bộ trừ khoản 2 Điều 1)

- Nghị quyết 12/2021/UBTVQH15 ngày 30/12/2021 về cho phép thực hiện cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19. (Hết hiệu lực toàn bộ trừ Điều 2, khoản 1 và khoản 2 Điều 3, khoản 1 và khoản 2 Điều 4, Điều 8)

Nghị quyết 80/2023/QH15 có hiệu lực từ ngày 09/01/2023.

Bãi bỏ một số Nghị quyết phòng, chống dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành

Chính phủ ban hành Nghị quyết 174/NQ-CP ngày 28/10/2023 bãi bỏ một số Nghị quyết phòng, chống dịch COVID-19.

Chính phủ quyết nghị bãi bỏ toàn bộ 9 Nghị quyết sau:

- Nghị quyết 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ về chi phi cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19.

- Nghị quyết 78/NQ-CP ngày 20/7/2021 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19.

- Nghị quyết 79/NQ-CP ngày 22/7/2021 của Chính phủ về mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.

- Nghị quyết 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết 30/2021/QH15.

- Nghị quyết 106/NQ-CP ngày 11/9/2021 của Chính phủ về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tài trợ phòng, chống dịch COVID-19.

- Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19".

- Nghị quyết 145/NQ-CP ngày 19/11/2021 của Chính phủ về điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số chế độ chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19.

- Nghị quyết 168/NQ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19.

- Nghị quyết 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ về Chương trình phòng, chống dịch COVID-19.

Bãi bỏ một phần 4 Nghị quyết sau:

- Điểm 6 Nghị quyết 169/NQ-CP ngày 11/11/2020 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2020.

- Mục 1 Nghị quyết 48/NQ-CP ngày 06/5/2021 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2021.

- Mục 1 Nghị quyết 58/NQ-CP ngày 08/6/2021 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2021.

- Điểm 2, Mục II Nghị quyết 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19.

Nghị quyết 174/NQ-CP có hiệu lực từ ngày 28/10/2023.

Trên đây là tổng hợp chính sách hỗ trợ Covid-19 hết hiệu lực.

Xem thêm:

>> Người mắc COVID-19 còn được khám và điều trị miễn phí không?

>> Chính sách với bệnh nhân COVID-19 và người tham gia chống dịch khi chuyển COVID-19 sang nhóm B

>> Cập nhật: Hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh COVID-19 từ 20/10/2023

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,230

Bài viết về

Phòng chống COVID-19

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn