Hướng dẫn phòng chống COVID-19 khi chuyển sang bệnh truyền nhiễm nhóm B

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diễm My
31/10/2023 10:02 AM

Bộ Y tế có hướng dẫn gì trong hoạt động phòng chống COVID-19 khi chuyển sang bệnh truyền nhiễm nhóm B không? – Như Hảo (Thái Bình)

Hướng dẫn phòng chống COVID-19 khi chuyển sang bệnh truyền nhiễm nhóm B

Hướng dẫn phòng chống COVID-19 khi chuyển sang bệnh truyền nhiễm nhóm B (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Hướng dẫn phòng chống COVID-19 khi chuyển sang bệnh truyền nhiễm nhóm B

Ngày 29/10/2023, Bộ Y tế ban hành Công văn 6923/BYT-DP thực hiện hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thuộc nhóm B.

Theo đó, ngày 19/10/2023, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 3896/QĐ-BYT về việc điều chỉnh bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (COVID-19) từ bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sang bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 và có hiệu lực thi hành từ ngày 20/10/2023.

Để thống nhất triển khai các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 thuộc nhóm B, Bộ Y tế đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức triển khai một số nội dung sau:

(1) Căn cứ thực tế tình hình dịch bệnh, thực hiện công bố dịch và hết dịch, tổ chức Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các cấp theo Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007.

(2) Rà soát, bãi bỏ hoặc sửa đổi các văn bản, hướng dẫn đã ban hành thuộc thẩm quyền mà không còn phù hợp với tình hình khi COVID-19 chuyển phân loại từ bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sang bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B.

(3) Tổ chức triển khai thực hiện cắc hoạt động phòng, chống COVID-19 thuộc nhóm B theo các quy định và hướng dẫn sau:

- Về giám sát và phòng, chống dịch bệnh

+ Kế hoạch Kiểm soát, quản lý bền vững đối với dịch bệnh COVID-19 giai đoạn 2023 - 2025 ban hành kèm theo Quyết định 3984/QĐ-BYT ngày 29/10/2023 của Bộ Y tế.

+ Hướng dẫn giám sát và phòng, chống bệnh COVID-19 ban hành kèm theo Quyết định 3985/QĐ-BYT ngày 29/10/2023.

- Về điều trị và kiểm soát lây nhiễm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

+ Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Quyết định 2609/QĐ-BYT ngày 20/6/2023.

+ Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 ban hành kèm theo Quyết định 2671/QĐ-BYT ngày 26/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

+ Hướng dẫn phục hồi chức năng và tự chăm sóc đối với một số bệnh sau mắc COVID-19 ban hành kèm theo Quyết định 1242/QĐ-BYT ngày 18/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

(4) Về hướng dẫn thanh toán chi phí điều trị cho người bệnh mắc COVID- 19, chế độ chính sách cho người tham gia chống dịch COVID-19 và xây dựng nhu cầu, bảo đảm kinh phí khám bệnh, chữa bệnh và giám sát dịch bệnh khi dịch COVID-19 chuyển từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B thực hiện theo Công văn 6922/BYT-KHTC ngày 29/10/2023 của Bộ Y tế.

(5) Tăng cường truyền thông nguy cơ và các biện pháp phòng, chống dịch; khuyến khích thực hiện 2K (Khẩu trang - Khử khuẩn) để bảo vệ sức khỏe cho cá nhân, gia đình và cộng đồng, nhất là tại các điểm tập trung đông người như trên các phương tiện giao thông công cộng, tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh... Thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh và các chính sách có liên quan về phòng, chống COVID-19 để người dân hiểu, đồng thuận và chủ động tham gia các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,561

Bài viết về

Phòng chống COVID-19

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn