Sẽ sớm ban hành Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
19/05/2021 09:15 AM

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế thúc đẩy tiến độ hoàn thiện để sớm ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật bảo hiểm y tế sửa đổi.

Thúc tiến độ để sớm ban hành Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi

Thúc tiến độ để sớm ban hành Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi (Ảnh minh họa)

Đây là nội dung tại Thông báo 113/TB-VPCP ngày 18/5/2021 về kết luận của Thủ tướng tại cuộc làm việc với Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch COVID-19; những vấn đề trọng tâm, nội dung cấp bách cần giải quyết và kiến nghị, đề xuất.

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế thúc đẩy tiến độ hoàn thiện để sớm ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả 02 văn bản luật rất quan trọng của ngành là Luật khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi và Luật bảo hiểm y tế sửa đổi.

Phối hợp với các cơ quan liên quan để không ngừng hoàn thiện khung khổ pháp luật và các cơ chế, chính sách theo hướng: Ban hành các tiêu chí, tiêu chuẩn để phân cấp mạnh hơn đi đôi với tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm; huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả hơn các nguồn lực vật chất và con người sẵn có, đồng thời huy động được các nguồn lực ngoài Nhà nước cùng tham gia thực hiện nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm khác như:

- Khẩn trương xây dựng và triển khai thực hiện chương trình hành động của Bộ Y tế  để quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, trong đó có các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của ngành y tế.

Nhất là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách lúc này là phòng chống đại dịch COVID-19 mà cụ thể là làm tốt vai trò nòng cốt trên tuyến đầu, bằng mọi biện pháp có thể và nhanh nhất, hiệu quả để phối hợp với các bộ ngành, các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trong việc tiếp cận nguồn và mua bằng được vaccine, tổ chức tiêm chủng trên diện rộng sớm nhất có thể để phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả cho toàn dân.

Tổ chức thực hiện nghiêm, có hiệu quả Nghị quyết 18-NQ/TW; Nghị quyết 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng, hoạt động của toàn ngành y tế.

- Xây dựng chiến lược, kế hoạch tổng thể để đổi mới toàn diện, đồng bộ ngành y tế, trong đó lưu ý các cơ chế, chính sách phải được cập nhật để sửa đổi, bổ sung phù hợp với thực tế thay đổi ở trong nước và thế giới.

Đó là: Các thách thức về an ninh phi truyền thống, trong đó  đáng lưu ý là tốc độ, tần suất, hậu quả tăng nhanh của thiên tai, dịch bệnh; tình trạng ô nhiễm môi trường, không khí và nguồn nước tới mức báo động, xu hướng già hoá dân số đang diễn ra rất hiện hữu trong nước...

- Coi trọng công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên trong ngành. Thực hiện nghiêm Nghị quyết 04-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Hội nghị TW4 khóa XI về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; Nghị quyết 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Hội nghị TW4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng bộ với thực hiện các quy định nêu gương, với phương châm, cấp trên thì phải nêu gương cho cấp dưới, người có chức vụ càng cao thì càng phải nêu gương;…

Xem chi tiết nội dung tại Thông báo 113/TB-VPCP ngày 18/5/2021.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,604

Bài viết về

lĩnh vực Y tế

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn