Hoàn thiện hồ sơ pháp lý về chủ quyền biển đảo

04/04/2012 14:38 PM

- Một trong những nhiệm vụ năm 2012 là sưu tầm, nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ, củng cố cơ sở pháp lý về chủ quyền biên giới, biển đảo của nước ta.

Đây là một trong những nội dung đề cập tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới cắm mốc năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức khai mạc sáng ngày 03/4/2012 tại Hà Nội.

Báo cáo tổng kết nhận định, năm 2011, công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tích cực làm cho cộng đồng quốc tế, người Việt Nam ở nước ngoài và các tầng lớp nhân dân trong nước hiểu rõ hơn về tình hình đất nước, tình hình thế giới về đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển của Việt Nam.

Ảnh: LT

Đối với một số vấn đề, vụ việc phức tạp, nhạy cảm liên quan đến tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, vấn đề tôn giáo, dân chủ, nhân quyền…, kể cả các vấn đề kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, đối ngoại quan trọng của đất nước, công tác thông tin, tuyên truyền đã chủ động cung cấp, định hướng thông tin, giúp cộng đồng quốc tế, đồng bào ta đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài, kể cả nhân dân trong nước hiểu rõ và đầy đủ bản chất sự việc; khẳng định đường lối, quan điểm, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta; đấu tranh phản bác những thông tin, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thể lực cơ hội, phản động, thù địch.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các tham luận tại hội nghị cũng nêu lên một số hạn chế trong công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc; phân tích rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, đồng thời xác định nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. 

Theo đó, năm 2012, tiếp tục kiện toàn tổ chức, tăng cường năng lực chỉ đạo, phối hợp hoạt động của các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại trong và ngoài nước, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công tác thông tin đối ngoại, đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ và nâng cao hiệu quả trong chỉ đạo, triển khai công tác từ trung ương đến địa phương, trong nước và ngoài nước.

Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, dự báo, kiểm tra, khảo sát, đánh giá chất lượng các hoạt động thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới cắm mốc. Khẩn trương rà soát các kế hoạch, chương trình, đề án liên quan đến ba mặt công tác nói trên, đề án quan trọng trong năm 2012. Coi trọng công tác sưu tầm, nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ, củng cố cơ sở pháp lý về chủ quyền biên giới, biển đảo của nước ta.

L.Thư

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,339

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn